Z życia szkoły

Aktualności CKU Koszalin

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 20.08.2019 r. (wtorek) z następujących przedmiotów: matematyki o godz. 9.00 w klubie szkolnym (sala 17); pisemnego języka polskiego o godz. 9.00 (sala nr 17); Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem. Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, … dalej

0 komentarzy

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji styczeń-luty 2020 r.

Dotyczy słuchaczy kursów: K64. AU.23, K66. AU 62, K68. AU.23, K69. AU.65, K70. A.65, K71. AU.28, K73. MG.44. Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego. Deklaracje można pobrać ze strony CKU (zakładka  Egzamin zawodowy) lub w sekretariacie. Wypełnione deklaracje należy złożyć … dalej

0 komentarzy

Uwaga Maturzyści – odbiór wyników

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 04.07.2019 r. (czwartek) od godz. 13.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości. Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) … dalej

0 komentarzy

Zakończenie roku szkolnego

19 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w klubie szkolnym odbyło się zakończenie roku szkolnego. To była szczególna uroczystość, bowiem pożegnaliśmy absolwentów ostatniego rocznika gimnazjum i pierwszego rocznika ósmoklasistów w CKU Koszalin. Najlepsi odebrali z rąk Pani Dyrektor Renaty Buss dyplomy. Następnie wyróżniono słuchaczy zaangażowanych w życie szkoły oraz uczestników akcji charytatywnych i zwycięzców konkursów. … dalej

0 komentarzy

Zakończenie roku szkolnego

0 komentarzy
zobacz wszystkie aktualności