Technik usług fryzjerskich

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

Forma

KKZ, Branżowa szkołą II stopnia

Kwalifikacje w zawodzie

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

BS II st.- ukończenie szkoły branżowej I stopnia lub ZSZ oraz posiadanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich (wcześniejsze: A.19., AU.21.) w zawodzie fryzjer
KKZ-ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

– absolwent KKZ otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji FRK.03., a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur – świadectwo potwierdzające kwalifikację
– po ukończeniu KKZ w zakresie kwalifikacji FRK.03. i zdaniu egzaminu zawodowego z tej kwalifikacji, jeśli słuchacz KKZ posiada dodatkowo wykształcenie średnie i certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich (wcześniejsze: A.19., AU.21.) uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK FRYZJER
-absolwent Branżowej Szkoły II stopnia otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK FRYZJER

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

 

Jeśli słuchacz KKZ nie posiada wykształcenia średniego, a chce uzyskać dyplom technika w zawodzie, może bezpłatnie uzupełnić wykształcenie w CKU Koszalin w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Naukę w LO można podjąć równocześnie z nauką na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów. Technicy fryzjerzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie przygotowanych techników usług fryzjerskich, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej. Analiza ofert pracy z portali internetowych oraz tytułów prasowych, wskazuje na coraz większą potrzebę zatrudniania techników usług fryzjerskich przez pracodawców, którzy poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie, posiadających umiejętności zarządzania firmą oraz kierowania zasobami ludzkimi.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent KKZ w zawodzie technik fryzjer w zakresie w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych :

 • projektowania fryzur,
 • dokumentowania fryzur,
 • wykonywania fryzur na podstawie projektów

  EFEKTY KSZTAŁCENIA

  FRK.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa
  FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
  FRK.03.4. Wykonywanie fryzur na podstawie projektów
  FRK.03.5. Język obcy zawodowy
  FRK.03.6. Kompetencje personalne i społeczne
  FRK.03.7. Organizacja pracy małych zespołów