Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik masażysta

Technik masażysta 325402

Forma

Szkoła Policealna

Kwalifikacje w zawodzie

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK MASAŻYSTA

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:
1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.