Programy unijne

Unijny projekt: Czas na zawodowca!

Unijny projekt: Moją perspektywą – ZAWÓD!

 

Unijny projekt partnerski szkół: program COMENIUS

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica uczestniczy w unijnym projekcie partnerskim szkół w programie COMENIUS.

W ramach projektu partnerzy udoskonalą wiedzę i umiejętności związane z technologią CNC związaną z produkcją małego wagonu kolejowego wykonanego na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Uczestnicy będą wymieniać się doświadczeniami i współpracować przy rozwijaniu metod nauczania stosowanych w szkołach zawodowych. Będzie rozwijana internetowa platforma komunikacji między uczestnikami i tworzony wielojęzyczny słownik techniczny.

 

Zachodniopomorska Strefa Formalnego Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica uczestniczy w realizacji projektu Zachodniopomorska Strefa Formalnego Kształcenia Ustawicznego mającego na celu upowszechnianie kształcenia wśród dorosłych mieszkańców regionu.

Działania Centrum polegają na uczestnictwie w imprezach organizowanych w poszczególnych powiatach ułatwiając tym samym dostęp szerszej grupie odbiorców do informacji o naszej ofercie.

Projekt „Szkoły zawodowe dodają skrzydeł!”

 1. Szkolny regulamin rekrutacji
 2. Kurs spawalniczy
 3. Kurs przygotowywania prezentacji multimedialnych

Transfer Wiedzy Transfer Umiejętności – Aktywni Ustawicznie

Uczestnikami projektu będą nauczyciele zawodu CKU w Koszalinie oraz przedstawiciele pracodawców, z którymi szkoła współpracuje w zakresie szkolenia praktycznego.

W ramach projektu planuje się następujące działania:

 • wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia dorosłych,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych,
 • wspólne opracowanie ofert szkoleniowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy,
 • poprawa poziomu kształcenia dorosłych,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • nawiązanie długofalowej współpracy w zakresie odbywania praktyk zawodowych przez słuchaczy umożliwiająca zdobycie paszportu kompetencji EUROPASS.
 • Wymiana doświadczeń nastąpi w miesiącu lutym 2008 r.
 • Wizyta nauczycieli z Danii w Koszalińskim CKU

Poprawa wyposażenia bazy dydaktycznej

Lp. Rok Temat projektu
1. 2005 Wyposażenie w sprzęt komputerowy CKU i CKP
2. 2006 Wyposażenie w sprzęt komputerowy CKU i CKP
3. 2006 Wyposażenie w sprzęt komputerowy CKU i CKP
4. 2005 Poprawa bazy dydaktycznej koszalińskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
pracownia symulacyjna CNC
5. 2006 Wyposażenie w sprzęt technodydaktyczny CKU i CKP
6. 2006 Wyposażenie w sprzęt technodydaktyczny CKU i CKP
7. 2006 Internetowe Centa Informacji Multimetialnej – biblioteki szkolne