Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Opiekun osoby starszej

Zawód, który zmieni Twoje życie!

Opiekun osoby starszej 341202

Forma

Szkoła Policealna

Kwalifikacje w zawodzie

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce bezpłatnie.

 

 

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej:
1) ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;
2) diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;
3) dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;
4) mobilizowania osoby starszej do aktywności.

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

SPO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.02.2. Podstawy pomocy społecznej
SPO.02.3. Diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej
SPO.02.4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
SPO.02.5. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
SPO.02.6. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
SPO.02.7. Język obcy zawodowy
SPO.02.8. Kompetencje personalne i społeczne
SPO.02.9. Organizacja pracy małych zespołów

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Organizacja opieki nad osobą starszą
Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
Metodyka pracy opiekuńczej
Język migowy
Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :

Opieka i wsparcie osoby starszej
Aktywizacja społeczna
Praktyka zawodowa