Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Kalendarz roku szkolnego

1.09.21-30.01.22 r.Zajęcia dydaktyczne w semestrze jesiennym.
14.10.2021 r. (czwartek)Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
15.10.2021 r. (piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla słuchaczy szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w formie stacjonarnej.
październik 2021 r.Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Do 23.10.2021 r.Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy semestru 6 LZ szkoły zaocznej.
30 – 31.10.2021 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.
Do 6.11.2021  r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy sem. 6 LZ szkoły zaocznej do egzaminów.
11.11.2021 r.  (czwartek)Narodowe Święto Niepodległości.
13.11.2021 r.Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy pozostałych semestrów szkoły zaocznej.
Do 17.11.2021 r.Oddanie do sekretariatu zestawów egzaminacyjnych dla słuchaczy semestru 6 LZ.
 Próbny egzamin maturalny – termin zostanie ustalony.
 Próbny egzamin ósmoklasisty – termin zostanie ustalony.
Do 8.12.2021 r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy szkoły stacjonarnej do egzaminów.
Do 11.12.2021 r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy szkoły zaocznej do egzaminów.
11.12.2021 r. -19.12.2021 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestru 6 LZ szkoły zaocznej.
21.12.2021 r.Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja słuchaczy semestru 6 LZ.
Do 22.12.2021 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w semestrach szkoły stacjonarnej.
23-31.12. 2021 r.Zimowa przerwa świąteczna.
2.01.2022 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.    
6.01.2022 r.Święto Trzech Króli.
7.01.2022 r.Wystawienie ocen semestralnych w szkole stacjonarnej. Zakończenie zajęć dydaktycznych dla słuchaczy semestru 6 LZ.
10 – 23.01.2022 r.Egzamin zawodowy 
8.01.2022 r. – 23.01.2022 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej.
25.01.2022 r.Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej .
31.01-13.02.2022 r.Ferie zimowe.
14.02 – 24.06.2022 r.Zajęcia dydaktyczne w semestrze wiosennym.
14 – 20.02.2022 r.Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.
5.03.2022 r.Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy semestru 6LZ.
9.03.2022 r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy semestrów  6 LS i 6LZ do egzaminów.
25.03.2022 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach końcowych w semestrze 6LS.
8.04.2022 r.Wystawienie ocen semestralnych słuchaczom semestru 6LS.
9.04.2022 r.Termin oddania prac kontrolnych słuchaczy pozostałych semestrów szkoły zaocznej.
9 – 24.04.2022 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestrów  6 LS i 6LZ.
14 – 19.04.2022 r.Wiosenna przerwa świąteczna.
kwiecień 2022 r.Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
26.04.2022 r.Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja słuchaczy semestrów programowo najwyższych 6LS i 6LZ.
Do 29.04.2022 r.Przedstawienie słuchaczom szkoły stacjonarnej i zaocznej informacji o dopuszczeniu do egzaminów.
29.04.2022 r.Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych 6LS, 6LZ.
29-30.04.2022 r.  (pt. sob.)Dni wolne od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.
Od 4.05.2022 r.Egzamin maturalny w sesji wiosennej.
4 – 6.05.2022 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole stacjonarnej.
14.05.2022 r.Złożenie w sekretariacie zestawów egz. dla słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej.
Do 21.05.2022 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w szkole stacjonarnej.
24.05.2022 r.Egzamin ósmoklasisty – język polski.
25.05.2022 r.Egzamin ósmoklasisty – matematyka. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole stacjonarnej.
26.05.2022 r.Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole stacjonarnej.
29.05.2022 r.Wystawienie ocen semestralnych w stacjonarnej szkole policealnej.
3.06.2022 r.Wystawienie ocen semestralnych w szkole stacjonarnej (LO, szkoła podstawowa)
4 – 19.06.2022 r.Sesja egzaminacyjna.
5.06.2022 r.Zielone Świątki.
16.06.2022 r.Boże Ciało.
17.06.2022 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla słuchaczy stacjonarnej szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego
Od 1.06.2022 r.Egzamin zawodowy.
21.06.2022 r.Posiedzenie rad pedagogicznej – klasyfikacja słuchaczy semestrów szkoły stacjonarnej i zaocznej.
24.06.2022 r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych.
sierpień 2022 r.Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

szkoła podstawowa15.104.055.056.0525.0526.0517.06
liceum ogólnokształcące  15.104.055.056.0525.0526.0517.06
szkoła policealna (masażysta)30.1031.102.0129.0430.04