Kalendarz roku szkolnego

1.09.20-17.01.21 r.Zajęcia dydaktyczne w semestrze jesiennym.
8.09.2020 r.Egzamin maturalny w terminie poprawkowym.
14.10.2020 r. (środa)Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
październik 2020 r.Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Do 24.10.2020 r.Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy szkoły zaocznej.
30 – 31.10.2020 r.  Dni wolne od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.
Do 8.11.2020  r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy szkoły zaocznej do egzaminów.
11.11.2020 r.  (środa)Narodowe Święto Niepodległości
Do 17.11.2020 r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy szkoły stacjonarnej do egzaminów.
Do 11.12.2020 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w semestrach szkoły stacjonarnej.
12.12.2020 r. -10.01.2020 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły zaocznej.
Do 16.12.2020 r.Wystawienie ocen semestralnych w szkole stacjonarnej.
17.12.2020 r. – 10.01.2021 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły stacjonarnej.
23-31.12. 2020 r.Zimowa przerwa świąteczna.
2 – 3.01.2021 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.    
11.01.2021r.Egzamin zawodowy  – część praktyczna dla kwalifikacji, w których rezultatem jest dokumentacja.
12.01.2021 r.Egzamin zawodowy  – część pisemna.
13.01-19.02.2021 r.Egzamin zawodowy  – część praktyczna.
18.01-31.01.2021 r.Ferie zimowe
29.01.2021 r.Zakończenie zajęć w stacjonarnej szkole policealnej – 4MS
1.02 – 25.06.2021Zajęcia dydaktyczne w semestrze wiosennym.
1 – 7.02.2021 r.Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.
6.03.2021 r.Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy semestru 6LZ.
16.03.2021 r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy semestrów 6LS i 6LZ do egzaminów.
26.03.2021 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach końcowych w semestrze 6LS.
1 – 6.04.2021 r.Wiosenna przerwa świąteczna.
Do 10.04.2021 r.Termin oddania prac kontrolnych w pozostałych semestrach szkoły zaocznej.
Do 16.04.2021 r.Wystawienie ocen semestralnych słuchaczom semestru 6LS.
16 – 25.04.2021 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestrów  6 LS i 6LZ.
kwiecień 2021 r.Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Do 25.04.2021 r.Przedstawienie słuchaczom szkoły zaocznej informacji o dopuszczeniu do egzaminów.
30.04.2021 r.Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych 6LS, 6LZ.
2.05.2021 r. (ndz.)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.
Od 4.05.2021 r.Egzamin maturalny w sesji wiosennej.
5 – 6 – 7.05.2021 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole stacjonarnej.
Do 12.05.2021 r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły stacjonarnej do egzaminu.
Do 21.05.2021 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w szkole stacjonarnej.
23.05.2021 r.Zielone Świątki
25.05.2021 r.Egzamin ósmoklasisty – język polski.
26.05.2021 r.Egzamin ósmoklasisty – matematyka. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole stacjonarnej.
27.05.2021 r.Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole stacjonarnej.
Do 02.06.2021 r.Wystawienie ocen semestralnych w szkole stacjonarnej.
3.06.2021 r.Boże Ciało.
4.06.2021 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole stacjonarnej.
4 – 20.06.2021r.Sesja egzaminacyjna dla szkoły zaocznej.
7 – 20.06.2021 r.Sesja egzaminacyjna dla szkoły stacjonarnej.
21.06.2021 r.Egzamin zawodowy – część praktyczna dla kwalifikacji, w których rezultatem jest dokumentacja.
22.06.2021 r.Egzamin zawodowy – część pisemna.
23.06 – 8.07.2021 r.Egzamin zawodowy – część praktyczna.
25.06.2021r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych.
23.08-27.08.2021r.Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

szkoła podstawowa5.056.057.0526.0527.054.06  
liceum ogólnokształcące  5.056.057.0526.0527.054.06  
szkoła policealna (masażysta) 30.10  31.10  2.01 3.012.05