Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Kalendarz roku szkolnego

4.09.23 – 14.01.24 r.Zajęcia dydaktyczne w semestrze jesiennym.
12.09.2023 r.Posiedzenie rady pedagogicznej.
14.10.2023 r. (sobota)Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla słuchaczy szkoły policealnej.
13 i 15 października 2023 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla słuchaczy szkoły policealnej.
październik 2023 r.Szkolenie rady pedagogicznej.
październik 2023 r.Próbne egzaminy zawodowe.
28.10.2023 r.Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy semestrów szkoły zaocznej.
5.11.2023 r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy szkoły zaocznej do egzaminu.
11.11.2023 r.  (sobota) Święto Niepodległości.
12 listopada 2023 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla słuchaczy szkoły policealnej.
15.11.2023 r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy szkoły stacjonarnej do egzaminu.
28.11.2023 r.Posiedzenie rady pedagogicznej – analiza wyników egzaminów: ósmoklasisty i zawodowego. Szkolenie zespołu nadzorującego – egzamin zawodowy.
Do 25.11.2023 r.Oddanie zestawów egzaminacyjnych dla semestrów szkół stacjonarnych i zaocznych
do sekretariatu słuchaczy.
Do 1.12.2023 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w szkole policealnej.
3.12.2023 r.Wystawienie ocen semestralnych w szkole policealnej.
Do 8.12.2023 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w szkole stacjonarnej – liceum ogólnokształcące, szkoła podstawowa.
8.12.2023 r.  – 5.01.2024 rSesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły policealnej i szkoły zaocznej.
Do 14.12.2023 r.Wystawienie ocen semestralnych w szkole stacjonarnej – LO, szkoła podstawowa.
15.12.2023 r. – 5.01.2024 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły stacjonarnej.
22.12.2023 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
23-31.12. 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna.
6.01.2024 r.  (sobota)Święto Trzech Króli.
7.01.2024 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole policealnej.
9.01.2024 r.Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej.
 9 – 20.01.2024 r.Egzamin zawodowy.
15 – 28.01.2024 r.Ferie zimowe.
29.01 – 21.06. 2024 r.Zajęcia dydaktyczne w semestrze wiosennym.
29.01- 4.02.2024 r.Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.
27.02.2024 r.Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę w semestrze jesiennym. 
marzec 2024 r.Szkolenie rady pedagogicznej.
9.03.2024 r.Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy semestru 8LZ.
13.03.2024 r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy semestrów 8LS i 8LZ do egzaminu.
23.03.2024 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w semestrze 8LS. Złożenie zestawów egzaminacyjnych w sekretariacie.
28.03 – 2.04.2024 r.Wiosenna przerwa świąteczna.
kwiecień 2023 r.Próbne egzaminy zawodowe.
10.04.2024 r.Termin wystawienia ocen słuchaczom semestru 8LS.
11 – 21.04.2024 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestrów 8LS i 8LZ.
13.04.2024 r.Termin oddania prac kontrolnych dla pozostałych słuchaczy szkoły zaocznej.
23.04.2023 r.Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja słuchaczy semestrów 8LS i 8LZ. Szkolenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (egzamin ósmoklasisty, maturalny i zawodowy).
26.04.2024 r.Zakończenie zajęć dydaktycznych dla słuchaczy semestrów 8LS i 8LZ.
Do 28.04.2024 r.Przedstawienie słuchaczom szkoły stacjonarnej i zaocznej informacji o dopuszczeniu
do egzaminów.
1.05.2024 r.(środa)Święto Pracy.
2.05.2024 r. (czwartek)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
3.05.2024 r. (piątek)Święto Konstytucji 3 Maja.
4 – 5.05.2024 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla słuchaczy szkoły policealnej.
8-9.05.2024 r.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole stacjonarnej.
Do 10.05.2024 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach słuchaczom szkoły stacjonarnej.
15-16.05.2024 r.Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych.
17.05.2024 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla szkoły stacjonarnej.
17.05.2024 r.Termin złożenia w sekretariacie zestawów egz. dla słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej.
18.05.2024 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla szkoły policealnej.
19.05.2024 r. (niedziela)Święto – Zielone Świątki.
Do 29.05.2024 r.Wystawienie ocen semestralnych w semestrach szkoły stacjonarnej.
30.05.2024 r.Święto – Boże Ciało.
31.05.2024 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.
1 – 16.06.2024 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej.
3 – 19.06.2024 r.Egzamin zawodowy.
18.06.2024 r.Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja słuchaczy semestrów szkoły stacjonarnej
i zaocznej.
21.06.2024 r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych. Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2023/2024.
21.08-28.08.2024 r.Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

szkoła podstawowa22.122.058.059.0515.0516.0517.0531.05
liceum ogólnokształcące  22.122.058.059.0515.0516.0517.0531.05
szkoła policealna (technik masażysta)13.1015.1012.1122.127.014.055.0517.0518.05