Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Opiekunka środowiskowa

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA      341204

Forma

Szkoła Policealna, KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

Szkoła Policealna, KKZ-wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

– absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
-absolwent KKZ otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji SPO.05., a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych:
1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
3) pomagania osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego;
4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

SPO.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.05.2. Podstawy pomocy społecznej
SPO.05.3. Organizowanie prac opiekuńczych
SPO.05.4. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
SPO.05.5. Wspieranie osoby podopiecznej w czynnościach dnia codziennego
SPO.05.6. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
SPO.05.7. Język obcy zawodowy
SPO.05.8. Kompetencje personalne i społeczne
SPO.05.9. Organizacja pracy małych zespołów

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Podstawy psychologii
Wybrane zagadnienia z socjologii
Opieka i pielęgnacja człowieka
Organizacja opieki środowiskowej
Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :

Umiejętności opiekuńcze
Aktywizacja osoby podopiecznej
Trening umiejętności społecznych
Praktyka zawodowa