Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik administracji

Technik administracji 334306

Forma

Szkoła Policealna

Kwalifikacje w zawodzie

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

osoba, która ukończy szkołę i zda państwowy egzamin zawodowy organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, otrzymuje dyplom zawodowy TECHNIK ADMINISTRACJI

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji:
1) wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
2) udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
3) kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;
4) sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
5) udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;
6) prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
7) sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
8) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;
9) przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.