Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik fotografii i multimediów

Poprzednia nazwa: fototechnik.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW 343105

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych .

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik fotografii i multimediów otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach AUD.02. i AUD.05., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu i AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

Zobacz nasze filmy z zajęć:

KORZYŚCI  DLA CIEBIE:

Postęp technologiczny i powszechna dostępność sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych przyczyniły się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem materiałów fotograficznych i ich utrwalaniem w formie pocztówek, folderów, albumów, filmów, jak i publikowaniem w internecie. Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, poszukiwanych na rozwijającym się rynku szeroko pojętych usług cyfrowych.

Nauczysz się m.in.:

  • rejestrować obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych
  • wykonywać obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych
  • przygotowywać materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych
  • tworzyć obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń
  • dobierać metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych
  • wykonywać prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania