Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Technik cyfrowych procesów graficznych

W tym zawodzie wykonuje się następujące czynności:

 • zapoznanie się z dokumentacją budowy i organizacją pracy na niej
 • sporządzanie rysunków budowlanych
 • sprecyzowanie właściwości materiałów i odpowiednie ich stosowanie
 • wykonywanie prac pomiarowych
 • określenie właściwości gruntu w celu zastosowania odpowiednich fundamentów
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń
 • projektowanie i obliczanie nieskomplikowanych elementów budowlanych
 • dobór najlepszych technologii do danego zadania
 • kontrola pracy podwykonawców
 • zdefiniowanie norm pracy pod kontem konkretnych robót
 • określanie stanu technicznego narzędzi i urządzeń

Zadania i czynności Głównym zadaniem technika budownictwa jest kierowanie robotami budowlanymi i prowadzenie dokumentacji. Predyspozycje psychiczne i fizyczne

 • zdolność koncentracji uwagi
 • podzielność uwagi
 • dobra pamięć
 • wyobraźnia przestrzenna
 • uzdolnienia rachunkowe
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • samodzielność
 • dokładność
 • umiejętność współdziałania
 • zdolności interpersonalne
 • umiejętności kierownicze

Informacje z rynku pracy Pracy należy szukać w różnego rodzaju firmach budowlanych, hurtowniach materiałów budowlanych itp. Obecnie Budownictwo w naszym kraju wchodzi w fazę prosperity w związku, z czym fachowcy w dziedzinie budownictwa nie będą mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

PKZ(A.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik cyfrowych procesów graficznych

Słuchacz:

 1. posługuje się terminologią poligraficzną;
 2. odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii;
 3. rozróżnia produkty poligraficzne;
 4. charakteryzuje materiały poligraficzne;
 5. posługuje się miarami poligraficznymi;
 6. charakteryzuje procesy przygotowalni poligraficznej;
 7. charakteryzuje techniki drukowania;
 8. charakteryzuje procesy introligatorskie i wykończeniowe;
 9. rozpoznaje maszyny i urządzenia poligraficzne oraz ich główne zespoły;
 10. posługuje się poligraficzną dokumentacją techniczną i technologiczną;
 11. identyfikuje elementy cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii;
 12. stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;
 13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(A.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych

Słuchacz:

 1. posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
 2. charakteryzuje techniki zapisu obrazu;
 3. dobiera metody i materiały do specyfiki rejestrowanego obrazu;
 4. rozpoznaje urządzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;
 5. charakteryzuje i prowadzi procesy obróbki materiałów światłoczułych;
 6. prowadzi kontrolę procesów obróbki i kopiowania obrazów pod względem technologicznym i jakościowym;
 7. stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;
 8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

1. Opracowywanie publikacji Słuchacz: opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji; ustala parametry technologiczne wyrobu; planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym; wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego; przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktu poligraficznego; wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego. 2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania Słuchacz: gromadzi i przetwarza materiały cyfrowe przeznaczone do … dalej

0 komentarzy

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych Słuchacz: rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych; określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych; gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe; przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych; przestrzega zasad i określa metody i techniki rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej; rejestruje materiały w postaci cyfrowej; dobiera oprogramowanie do tworzenia … dalej

0 komentarzy

A.55. Drukowanie cyfrowe

1. Drukowanie nakład Słuchacz: dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu; dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu; przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu; przygotowuje materiały cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu; przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania nakładu; przygotowuje maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu; przestrzega zasad cyfrowego … dalej

0 komentarzy