Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Słuchacz w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
 • przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
 • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
 • prowadzenia procesów drukowania.

PKZ(A.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik cyfrowych procesów graficznych

Słuchacz:

 1. posługuje się terminologią poligraficzną;
 2. odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii;
 3. rozróżnia produkty poligraficzne;
 4. charakteryzuje materiały poligraficzne;
 5. posługuje się miarami poligraficznymi;
 6. charakteryzuje procesy przygotowalni poligraficznej;
 7. charakteryzuje techniki drukowania;
 8. charakteryzuje procesy introligatorskie i wykończeniowe;
 9. rozpoznaje maszyny i urządzenia poligraficzne oraz ich główne zespoły;
 10. posługuje się poligraficzną dokumentacją techniczną i technologiczną;
 11. identyfikuje elementy cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii;
 12. stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;
 13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(A.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fotograf, technik fotografii i multimediów, technik cyfrowych procesów graficznych

Słuchacz:

 1. posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
 2. charakteryzuje techniki zapisu obrazu;
 3. dobiera metody i materiały do specyfiki rejestrowanego obrazu;
 4. rozpoznaje urządzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;
 5. charakteryzuje i prowadzi procesy obróbki materiałów światłoczułych;
 6. prowadzi kontrolę procesów obróbki i kopiowania obrazów pod względem technologicznym i jakościowym;
 7. stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;
 8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

1. Opracowywanie publikacji Słuchacz: opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji; ustala parametry technologiczne wyrobu; planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym; wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego; przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktu poligraficznego; wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego. 2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania Słuchacz: gromadzi i przetwarza materiały cyfrowe przeznaczone do … dalej

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

1. Drukowanie nakład Słuchacz: dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu; dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu; przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu; przygotowuje materiały cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu; przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania nakładu; przygotowuje maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu; przestrzega zasad cyfrowego … dalej