Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Rekrutacja

REKRUTACJA 2021/22 – WAŻNE INFORMACJE

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisania się do naszej szkoły.

Proponujemy naukę:

 
w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – klasa VII i VIII
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych funkcjonuje w systemie stacjonarnym – zajęcia szkolne odbywają się od środy do piątku od 8:00 do 15:10. Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem ośmioklasisty. Słuchacze promowani są po każdym semestrze. Słuchacz, który ukończył naukę w szkole podstawowej dla dorosłych może:

  • podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
  • równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Więcej informacji o Szkole Podstawowej w zakładce: Szkoła Podstawowa dla Drosłych

w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
  • forma stacjonarna ( zajęcia szkolne odbywają się od środy do piątku od 8:00 do 15:10)
  • formie zaoczna (zajęcia odbywają się średnio co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela)

Absolwentom branżowej szkoły I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych oferujemy po raz ostatni naukę w systemie 2-letnim od klasy drugiej . Więcej informacji o LO w zakładce: Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

w Szkole Policealnej
Szkoły policealne funkcjonują w systemie STACJONARNYM i ZAOCZNYM. Zajęcia odbywają się w piątki 15:30-20:20, soboty i niedziele 8:00-16:00, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu. Harmonogram zjazdów jest publikowany w pierwszym tygodniu nauki. Więcej informacji o Szkole Policealnej w zakładce: Szkoła Policealna nr 5
na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych
KKZ funkcjonują w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co 2 tydzień:piątek, sobota, niedziela) Tylko w NASZEJ SZKOLE masz możliwość równoczesnego kształcenia w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM i zdobywania zawodu na KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH! Więcej informacji o Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w zakładce: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
w Branżowej Szkole II Stopnia
Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

  • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
  • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia słuchacza na liście przyjętych do Szkoły Branżowej II Stopnia Więcej informacji o Szkola Branżowej II Stopnia w zakładce: Szkoła Branżowa II Stopnia

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Polecamy Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, który jest pomocą w wyborze ścieżki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych oraz dla osób dorosłych.

Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+ i można go pobrać klikając na obrazek informatora.

rekrutacja-kkzKwalifikacyjne Kursy Zawodowerekrutacja-policealnaSzkoła Policealnarekrutacja-loLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłychrekrutacja-gimnazjumSzkoła Podstawowa dla Dorosłychrekrutacja-zawodyZawody w CKU rekrutacja-kursyKursy i szkolenia

 

Zawody w CKU Koszalin:

Na skróty

Sekretariat słuchaczy dla Dorosłych
Centrum Doradztwa i Kariery
Koszalin, ul. Jana Pawła II 17
tel. 94 345 18 22 wewnętrzny 38
tel. 94 345 30 60
e-mail: cku@ckukoszalin.edu.pl