Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
  • zarządzania zapasami,
  • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
  • zarządzania gospodarką odpadami,
  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

AU.32. Organizacja transportu

1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych Słuchacz: stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego; dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia; sporządza plan z przebiegu procesu transportowego; opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego; stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu; stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych; ocenia jakość oraz efektywność … dalej

AU.22. Obsługa magazynów

1. Realizacja procesów magazynowych Słuchacz: rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne; rozróżnia rodzaje zapasów; optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej; dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów; dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych; dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru; określa warunki przechowywania i transportu towarów; organizuje czynności związane z procesami magazynowymi; określa zasady zabezpieczania towarów … dalej