Easter in Great Britain –Wielkanoc w Wielkiej Brytanii i na świecie

W dniach 22.03.2024 r. i 27.03.2024 r. odbyła się impreza szkolna ‘Easter in Great Britain’ w Centrum. Z tej okazji została przygotowana prezentacja multimedialna pt. ‘Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Wielkiej Brytanii” dla słuchaczy SP i LO oraz dekoracje wielkanocne promujące imprezę szkolną. W czasie imprezy szkolnej słuchacze Szkoły Podstawowej wykonywali kartki
wielkanocne oraz pisali życzenia świąteczne. Słuchacze poznali słownictwo, symbole i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi. Na zakończenie zajęć zrobiono wystawkę kartek świątecznych wykonanych przez słuchaczy.

Słuchacze LO w trakcie zajęć obejrzeli prezentację multimedialną pt.” Jak Brytyjczycy obchodzą Święta Wielkanocne?” oraz poznali tradycje i zwyczaje wielkanocne w Australii, Francji, Niemczech, w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach skandynawskich. W trakcie zajęć słuchacze rozwiązywali zadania nt. tradycji wielkanocnych na świecie, rozszyfrowywali wyrazy i układali hasła związane z Wielkanocą. Słuchacze LO uczestniczyli także w konkursie na plakat pt. ” Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Wielkiej Brytanii i na świecie”. Na zakończenie słuchacze liceum Ogólnokształcącego rozwiązali Quiz wielkanocny. W konkurencjach brało udział 20 słuchaczy. Wszystkie konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Organizatorem imprezy była nauczycielka języka angielskiego w Centrum Dorota Czarnecka.