Technik handlowiec

TECHNIK HANDLOWIEC 522305

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

osoba, która ukończy szkołę i zda państwowy egzamin zawodowy organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

 

Wybierając ten kierunek nauczysz się:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi i prawnymi
 • korzystać z różnych źródeł prawa ( finansowego, handlowego, cywilnego, pracy)
 • stosować instrumenty marketingu, w tym organizować i prowadzić działania reklamowe
 • ewidencjonować , interpretować i analizować operacje gospodarcze
 • wykonywać podstawowe prace bilansowe przy wykorzystaniu środków technicznych
 • prowadzić rozliczenia z tytułu podatków i opłat, z instytucjami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami
 • zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej
 • prowadzić negocjacje handlowe
 • redagować korespondencje handlową w języku polskim i obcym
 • samodzielnie posługiwać się sprzętem komputerowym, oprogramowaniem (Rewizor, Subiekt, Rachmistrz, Gratyfikat)
 • rozpoznawać właściwości towarów w oparciu o posiadaną wiedzę towaroznawczą
 • przestrzegać przepisów: bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, prawa pracy oraz ochrony środowiska

Powyższe kwalifikacje zdobędziesz w pracowniach przedmiotowych: komputerowej, rachunkowości, ekonomiki, techniki biurowej.