Technik spedytor

TECHNIK SPEDYTOR 333108

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik spedytor otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji SPL.05., a po zdaniu, przeprowadzanego przez OKE, egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

Kim jest spedytor?

 • to osoba, bez której transport ładunków lądem, morzem i powietrzem jest w praktyce niemożliwy,
 • to osoba, która organizuje transport towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju,
 • zna podstawy spedycji i transportu, marketingu, sztuki negocjacji ,
 • sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku,
 • przygotowuje dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym.

Dlaczego warto być spedytorem?

 • transport to dziedzina gospodarki, która będzie się rozwijać w najbliższych latach bardzo dynamicznie. Wybór tego zawodu to wybór sukcesu!
 • ogromnie wzrosła liczba firm transportowo-spedycyjnych w Polsce.
 • Kształcenie w zawodzie technik spedytorma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizacji transportu i spedycji.

Absolwentowi szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor mogą być postawione do wykonania następujące typowe zadania zawodowe:

 • organizowanie spedycji ładunków i wykonywanie czynności dodatkowych w tym:
 • organizowanie i obsługa przewozów kontenerowych,
 • obsługiwanie portów morskich i rzecznych, terminali samochodowych, kolejowych i lotniczych,
 • prowadzenie rozliczeń z urzędami celnymi,
 • przygotowywanie ładunków do wykonania odpraw celnych,
 • kontrolowanie przebiegu ładunków,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym,
 • prowadzenie działalności marketingowej na rynku usług transportowo-spedycyjnych.

Technicy spedytorzy mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego, między innymi na następujących stanowiskach:

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy,
 • referent spedycyjny,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

1. Planowanie realizacji procesów transportowych Słuchacz: określa zadania transportowe; rozróżnia rodzaje usług transportowych; opracowuje plan realizacji usługi transportowej; dobiera środki techniczne i środki transportu do realizacji usług transportowych; stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków; wyznacza parametry realizacji usług transportowych; wyznacza zakres i sposoby realizacji usług transportowych. 2. Przygotowywanie ładunków do transportu Słuchacz: rozróżnia rodzaje ładunków … dalej