Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych mogą podjąć osoby, które:

 • ukończyły 6-letnią szkołę podstawową lub klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej:
  – PEŁNOLETNIE,
  – NIEPEŁNOLETNIE, które:
  – najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończą 16 lat,
  – mają ukończone 15 lat i są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
  oraz
 • osoby, które z różnych przyczyn nie ukończyły szkoły podstawowej starego typu lub pierwszej klasy gimnazjum i chcą kontynuować naukę,
 • osoby, które z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole młodzieżowej.
Nabór do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

Korzyści dla Ciebie

Słuchacz, który ukończy naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych może:

UWAGA! Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych pozwala na uzyskanie tytułu technika!

O szkole

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych funkcjonuje w systemie:

 • stacjonarnym – zajęcia odbywają się od środy do piątku od 8:00 do 15:10,
 • zaocznym – zajęcia odbywają się w piątki: 15:30-20:20, soboty i niedziele: 8:00-16:10, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu. Harmonogram zjazdów jest publikowany w pierwszym tygodniu nauki.
Zajęcia oraz egzaminy w CKU Koszalin są BEZPŁATNE!

Słuchacze promowani są po każdym semestrze.

Nauka w Szkole Podstawowej dla Dorosłych trwa 4 semestry (klasa VII i VIII) i kończy się egzaminem ośmioklasisty.

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Oznacza to, że wszystkie egzaminy, w tym egzamin ośmioklasisty, są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE!