Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Technik usług kosmetycznych

Dla zdrowia, dla ciała, dla zmysłów, dla Ciebie!

Forma

Szkoła Policealna

Kwalifikacje w zawodzie

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

Stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Ilość godzin

700 godzin (w tym 340 godzin zajęć praktycznych)
600 h zawodowych + 100 h ogólnych

Wymagania

Wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana), ukończone 18 lat.

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Egzamin zawodowy

Egzamin zewnętrzny polega na zdaniu poniższych egzaminów:

 • egzamin pisemny – test 40 pytań (aby zdać należy uzyskać 50% punktów),
 • A.61 egzamin praktyczny – projekt (aby zdać należy uzyskać 75% punktów),
 • A.62 egzamin praktyczny – praktyczne wykonanie zadania (aby zdać należy uzyskać 75 % punktów).

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Oznacza to, że wszystkie egzaminy mogą być przeprowadzane w naszej placówce. Egzaminy są bezpłatne.

Egzamin zawodowy jest dla osób chętnych. Nie ma obowiązku przystępowania do niego.

Zajęcia praktyczne i wyposażenie

Zajęcia praktyczne zaczynamy już w pierwszym semestrze. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonej pracowni kosmetycznej. Szkoła zapewnia wszystkie niezbędne preparaty, akcesoria oraz urządzenia kosmetyczne.

Korzyści dla Ciebie

Nauczysz się wykonywać zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej, zdobniczej oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych.

 1. Otrzymasz pakiet porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem  również w warunkach domowych.
 2. Poznasz tajniki stylizacji i wizażu, otrzymując wyczerpujące wskazówki na temat rodzaju makijażu oraz sposobów jego wykonania, dopasowaniu formy fryzury i kolorystyki włosów, doboru odpowiedniego stylu ubioru wraz z paletą barw, biżuterii i dodatków.
 3. Poznasz wpływ zdrowego żywienia na organizm człowieka i stan skóry, w tym normy żywieniowe i podstawy żywienia dietetycznego.
 4. Zdobędziesz umiejętności zarządzania salonem kosmetycznym oraz personelem zgodnie z obowiązującymi dyrektywami unijnymi SANEPiD-u, PPOŻ, BHP i Kodeksu Pracy (w programie nauczania  znajdują się takie przedmioty, jak: BHP i działalność usługowa i gospodarcza w salonie kosmetycznym).
 5. Będziesz mogła prowadzić w salonie kosmetycznym sprzedaż kosmetyków, preparatów ziołowych, suplementów diety oraz akcesoriów do odsprzedaży klientowi, co stawia cię w kolejnej roli, handlowca.
 6. Poznasz język obcy w kosmetyce i nauczysz się porozumiewać z odbiorcą usług w języku obcym.

Wykaz kwalifikacji

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy Słuchacz: przeprowadza wywiad z klientem;  dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu; ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;  określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;  przygotowuje klienta do określonego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;  dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi … dalej

0 komentarzy

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała Słuchacz: dobiera metody diagnozy stanu skóry; przygotowuje klienta do określonego zabiegu kosmetycznego ciała; określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających ciała; dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym ciała; przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych; dobiera metody i techniki wykonania … dalej

0 komentarzy

Cele kształcenia

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
 2. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 3. udzielania porad kosmetycznych;
 4. organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

PKZ(A.aa) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

Słuchacz:

 1. określa budowę anatomiczną oraz fizjologię skóry i jej przydatków;
 2. rozpoznaje rodzaj skóry;
 3. określa wpływ odżywiania człowieka na skórę i przydatki skórne;
 4. określa wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia człowieka;
 5. diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych;
 6. rozpoznaje zmiany patologiczne na skórze oraz przydatkach skórnych;
 7. przestrzega zasad profilaktyki chorób skóry;
 8. rozpoznaje surowce kosmetyczne oraz określa ich zastosowanie;
 9. rozpoznaje rodzaje preparatów kosmetycznych oraz określa ich zastosowanie;
 10. określa zastosowanie związków chemicznych w preparatach kosmetycznych;
 11. sporządza preparaty kosmetyczne zgodnie z recepturą;
 12. charakteryzuje metody badań surowców i wyrobów kosmetycznych;
 13. rozróżnia aparaty i urządzenia stosowane podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 14. stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 15. korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 16. przeprowadza wywiad z klientem;
 17. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.