Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik usług kosmetycznych

Dla zdrowia, dla ciała, dla zmysłów, dla Ciebie!

Forma

Szkoła Policealna, KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

Stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Ilość godzin

700 godzin (w tym 340 godzin zajęć praktycznych)
600 h zawodowych + 100 h ogólnych

Wymagania

Wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana), ukończone 18 lat.

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Egzamin zawodowy

Egzamin zewnętrzny polega na zdaniu poniższych egzaminów:

 • egzamin pisemny – test 40 pytań (aby zdać należy uzyskać 50% punktów),
 • A.61 egzamin praktyczny – projekt (aby zdać należy uzyskać 75% punktów),
 • A.62 egzamin praktyczny – praktyczne wykonanie zadania (aby zdać należy uzyskać 75 % punktów).

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Oznacza to, że wszystkie egzaminy mogą być przeprowadzane w naszej placówce. Egzaminy są bezpłatne.

Egzamin zawodowy jest dla osób chętnych. Nie ma obowiązku przystępowania do niego.

Zajęcia praktyczne i wyposażenie

Zajęcia praktyczne zaczynamy już w pierwszym semestrze. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonej pracowni kosmetycznej. Szkoła zapewnia wszystkie niezbędne preparaty, akcesoria oraz urządzenia kosmetyczne.

Korzyści dla Ciebie

Nauczysz się wykonywać zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej, zdobniczej oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych.

 1. Otrzymasz pakiet porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem  również w warunkach domowych.
 2. Poznasz tajniki stylizacji i wizażu, otrzymując wyczerpujące wskazówki na temat rodzaju makijażu oraz sposobów jego wykonania, dopasowaniu formy fryzury i kolorystyki włosów, doboru odpowiedniego stylu ubioru wraz z paletą barw, biżuterii i dodatków.
 3. Poznasz wpływ zdrowego żywienia na organizm człowieka i stan skóry, w tym normy żywieniowe i podstawy żywienia dietetycznego.
 4. Zdobędziesz umiejętności zarządzania salonem kosmetycznym oraz personelem zgodnie z obowiązującymi dyrektywami unijnymi SANEPiD-u, PPOŻ, BHP i Kodeksu Pracy (w programie nauczania  znajdują się takie przedmioty, jak: BHP i działalność usługowa i gospodarcza w salonie kosmetycznym).
 5. Będziesz mogła prowadzić w salonie kosmetycznym sprzedaż kosmetyków, preparatów ziołowych, suplementów diety oraz akcesoriów do odsprzedaży klientowi, co stawia cię w kolejnej roli, handlowca.
 6. Poznasz język obcy w kosmetyce i nauczysz się porozumiewać z odbiorcą usług w języku obcym.

Wykaz kwalifikacji

AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy Słuchacz: przeprowadza wywiad z klientem;  dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu; ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;  określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;  przygotowuje klienta do określonego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;  dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi … dalej

AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała Słuchacz: dobiera metody diagnozy stanu skóry; przygotowuje klienta do określonego zabiegu kosmetycznego ciała; określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających ciała; dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym ciała; przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych; dobiera metody i techniki wykonania … dalej

Cele kształcenia

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
 2. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 3. udzielania porad kosmetycznych;
 4. organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

PKZ(A.aa) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

Słuchacz:

 1. określa budowę anatomiczną oraz fizjologię skóry i jej przydatków;
 2. rozpoznaje rodzaj skóry;
 3. określa wpływ odżywiania człowieka na skórę i przydatki skórne;
 4. określa wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia człowieka;
 5. diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych;
 6. rozpoznaje zmiany patologiczne na skórze oraz przydatkach skórnych;
 7. przestrzega zasad profilaktyki chorób skóry;
 8. rozpoznaje surowce kosmetyczne oraz określa ich zastosowanie;
 9. rozpoznaje rodzaje preparatów kosmetycznych oraz określa ich zastosowanie;
 10. określa zastosowanie związków chemicznych w preparatach kosmetycznych;
 11. sporządza preparaty kosmetyczne zgodnie z recepturą;
 12. charakteryzuje metody badań surowców i wyrobów kosmetycznych;
 13. rozróżnia aparaty i urządzenia stosowane podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 14. stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 15. korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 16. przeprowadza wywiad z klientem;
 17. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.