Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

O szkole

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie powołane zostało w 1997 roku, na bazie Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica. W CKU wykształcenie i nowe kwalifikacje zdobywają osoby dorosłe w formach szkolnych i pozaszkolnych. Ofertę Centrum kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć wykształcenie na wyższym poziomie, nowe kwalifikacje i umiejętności.

Szkoły i kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum są bezpłatne
– nie pobieramy wpisowego!

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna Centrum dają podstawy rzetelnego przygotowania naszych słuchaczy, w przyjaznej atmosferze, do funkcjonowania na rynku pracy.

Dlaczego warto kształcić się w CKU?

TRADYCJA I RENOMA

Szkoła istnieje od 1946 r. Nazwę Centrum Kształcenia Ustawicznego przyjęliśmy w 1997 r. Możemy poszczycić się wieloma laureatami i finalistami olimpiad, konkursów.
W 2008 r. w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych zajęliśmy 4 miejsce w województwie zachodniopomorskim.
NAJWIĘKSZA,  BEZPŁATNA, PUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATY W KOSZALINIE

Nie pobieramy wpisowego, opłat za powtarzanie semestru, egzaminy poprawkowe, jak w innych szkołach. Co roku kształcimy około 600-set słuchaczy w 3 typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
SZEROKI PROFIL KSZTAŁCENIA

Kształcimy na poziomie szkoły podstawowej, liceum, szkoły policealnej i zawodowo na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Proponowane przez nas kierunki kształcenia są różnorodne, np. technik informatyk, mechatronik, fotograf.
WSZECHSTRONNY ROZWÓJ 

Pomagamy rozwijać pasje, zainteresowania, inspirujemy, uczymy kreatywnego myślenia. Prowadzimy dodatkowe zajęcia, organizujemy konkursy, turnieje, spotkania z ciekawymi ludźmi… Słuchacze działają na rzecz środowiska lokalnego, prowadzą akcje charytatywne.
NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA 

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, warsztatami, wyposażonymi w urządzenia sterowane numerycznie. Placówka jest skomputeryzowana, a bogata w zbiory biblioteka stanowi centrum informatyczne.
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Nasi nauczyciele pełnią funkcje egzaminatorów na egzaminach: ósmoklasisty, maturalnym, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Mają wieloletnie doświadczenie w kształceniu dorosłych, opracowane przez nich metody nauczania są skuteczne, co potwierdzają osiągnięcia słuchaczy.
NIEPOWTARZALNA ATMOSFERA

Bezpieczeństwo, kultywowane tradycje, atrakcyjne metody nauczania pozwalają uczynić czas spędzony w Centrum przyjemnym i niezapomnianym. Szkoła jest przyjazna, nauczyciele otwarci, pomocni, wyrozumiali. Zaangażowanie, akceptacja i zrozumienie tworzą klimat do nauki, pracy i zabawy. 
SYSTEM WSPARCIA I POMOCY

Współpracujemy z osobami i instytucjami upoważnionymi do prowadzenia pośrednictwa pracy, co pozwala słuchaczom zapoznać się z ofertami, a nam, dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku. Zapewniamy wsparcie pedagoga i doradcy zawodowego.
ZNAKOMITA LOKALIZACJA 

Do Centrum można dojechać z każdego zakątka miasta.
Z pobliskich przystanków odjeżdżają busy do wielu podkoszalińskich miejscowości. Bez problemu można dotrzeć na dworzec PKP, PKS.
Po drugiej stronie ulicy znajduje się EMKA, a wokół szereg punktów usługowych i gastronomicznych.