Technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK 351203

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach INF.02. i INF.03., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych i INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK INFORMATYK

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

Zajęcia praktyczne i wyposażenie

Zajęcia praktyczne zaczynamy już w pierwszym semestrze. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Szkoła zapewnia wszystkie niezbędne urządzenia oraz oprogramowania. Dozwolone jest również pracowanie na swoich komputerach.

Technik informatyk w swojej pracy wykonuje szereg czynności związanych z obsługą komputera, projektuje bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne, zajmuje się instalacją, wdrożeniami oraz obsługą oprogramowania użytkowego i sprzętu komputerowego. Do jego obowiązków należy często szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputera. W swojej pracy posługuje się nie tylko pojedynczymi komputerami klasy PC, ale również komputerami pracującymi w sieci. W zależności od tego, gdzie pracuje, ma kontakt z różnym oprogramowaniem – od standardowego do bardzo wyspecjalizowanego.

Technik informatyk pracuje najczęściej w pomieszczeniach biurowych. Zazwyczaj jest to typowa praca siedząca. Ma ona charakter indywidualny. Nawet jeśli w jednej instytucji jest kilka osób zatrudnionych w tym zawodzie, z reguły dzielą się one obowiązkami. Praca ma zarazem charakter usługowy – do technika informatyka zwracają się wszyscy ci, którzy mają problemy z komputerem lub oprogramowaniem. Kontakty z użytkownikami sprzętu i oprogramowania na terenie przedsiębiorstwa są więc nieuniknione. Gdy dochodzi do awarii sprzętu lub oprogramowania, w wielu przedsiębiorstwach pojawia się pewna nerwowość i kandydat do tego zawodu musi sobie zdawać sprawę, że będzie czasem pełnił rolę pierwszej pomocy.