Monter sieci i instalacji sanitarnych

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 712618

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji BUD.09. a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji BUD.09. – świadectwo potwierdzające kwalifikację

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

absolwent KKZ w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik inżynierii sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego

Do głównych zadań montera sieci i instalacji sanitarnych należy:

 • wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych
 • układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia
 • montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.
 • poprawne odczytywanie rysunków roboczych
 • przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji
 • uszczelnianie połączeń między rurami
 • montowanie przewodów kanalizacyjnych
 • montowanie urządzeń sanitarnych
 • przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
 • montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń
 • usuwanie awarii wodociągowych
 • dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • odpowiedni dobór grzejników grzewczych
 • czyszczenie grzejników żeliwnych
 • sprawdzanie budynków przed rozpoczęciem czynności regulacyjnych czy spełniają wymagania ochrony cieplnej
 • wykonywanie innych zadań związanych z powyższym
 • nadzór innych pracowników

Ze względu na różnorodność wykonywanych zadań miejsca pracy monterów instalacji sanitarnych są różne. Może on pracować w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Czynniki ujemne towarzyszące jego pracy to: hałas, wibracje, zmienna temperatura powietrza. Praca ma charakter zespołowy, gdyż większość zadań wymaga ścisłego współdziałania i sprawnej wymiany informacji między poszczególnymi pracownikami. Z reguły czas pracy wynosi 8 godzin dziennie. Niekiedy ulega zwiększeniu i zachodzi konieczność pracy w wolne soboty. W zawodzie tym na czas pracy wpływają: terminowość dostaw, awarie, warunki pogodowe. Praca wiąże się z koniecznością czasowych wyjazdów, gdyż większość firm realizuje zlecenia na terenie całego kraju, a nawet poza jego granicami.