Wirtualny świat nadchodzi?

Słuchacze semestru 3 LS Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 14 października 2019 r. uczestniczyli w Konferencja Nowoczesnych Rozwiązań dla Inżynierów Koszalin 2019, której organizatorami byli Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej


To już druga edycja.
Jej celem jest poszerzenie wiedzy na temat trendów i nowinek w branży produkcyjnej oraz przedstawienie działania konkretnych rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0.


W ramach konferencji odbyły się 3 prelekcje:
1 – „Fizyka, matematyka i algorytmy w systemach widzenia maszynowego.„
2 – „Przykłady wykorzystania aplikacji rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w branżach
przemysłowych i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw„
3 – „Druk 3D z metalu – inżynieria przyszłości„

Naszych słuchaczy najbardziej zainteresował wykład dotyczący wykorzystania AR i VR w przemyśle.

AR, czyli rzeczywistość rozszerzona, to system łączący w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną. Do tego celu wykorzystuje się okulary AR, za pomocą których można obserwować zarówno prawdziwy świat zewnętrzny, jak i elementy wytworzone przez komputer, nałożone na rzeczywisty świat, które modyfikują go, uzupełniają o informacje z systemów komputerowych i baz danych.

Z kolei VR – rzeczywistość wirtualna – to obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Symulowane środowisko doskonale znamy z gier komputerowych, ale dzisiaj tworzy się już symulacje podobne do świata rzeczywistego. Są to np. symulowane miejsca pracy, sytuacje zagrożenia, modele, które po sprawdzeniu można
zrealizować w rzeczywistości realnej. Kluczową cechą VR jest interakcja, czyli możliwość kontroli nad przedstawionym obrazem oraz sterowania obiektami, które znajdują się w wirtualnym świecie (np. zmiana ich wyglądu, położenia).

Firmy na całym świecie coraz częściej korzystają z rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, aby zapewnić znaczną poprawę procesu uczenia się. Wcześniej szkolenia wymagały drogiego sprzętu i intensywnego nadzoru, a AR i VR upraszczają ten proces i minimalizują koszty. Już dziś wykorzystywane są do szkolenia w przemyśle lotniczym i morskim, w medycynie dla szkolenia specjalistów oraz, znacznie bliższym nam, promowaniu bezpiecznej jazdy.

Imprezą towarzyszącą było Forum Kariery – 4Career czyli giełda pracy. Hol przed aulą wypełniły firmy z branży produkcyjnej, poszukujące pracowników, stażystów, praktykantów i przyszłych specjalistów.

Słodka wycieczka

W dniu 13 listopada 2019 r.słuchacze semestru 7 P odwiedzili wytwórnię cukierków „Karmelek”. 

W  miejscu bajkowym i pełnym magii młodzież obserwowała  jak tworzy się pyszne karmelki, lizaki i krówki.  Mogła zobaczyć cały proces produkcji słodkości – od płynnej konsystencji, poprzez dodawanie naturalnych barwników, wyrabianie i rozciąganie masy na haku, w celu napowietrzenia jej, aż po robienie, degustowanie  i pakowanie cukiereczków.

Wyjście do pracowni słodyczy było niezwykłą atrakcją dla słuchaczy, dla których nauka wszystkimi zmysłami  jest najlepszą formą poznawania świata.

Młodzież mogła samodzielnie zrobić lizaki, które pięknie zapakowane mogą podarować swoim bliskim.

Wyjście do „Karmelka” było fantastycznym pomysłem na integrację grupy oraz na spędzenie czasu wolnego, połączonego z edukacją i zabawą.

Po wizycie w pracowni  cukierków zostały wszystkim niezapomniane wrażenia oraz słodkie wspomnienia w postaci woreczka z cukierkami, które każdy otrzymał na zakończenie warsztatów.

30 listopada 2019 – ostateczny termin zaliczenia praktyk zawodowych

30 listopada 2019 r. upływa termin zaliczenia praktyk zawodowych dla słuchaczy kursów:

K64. AU.23,
K66. AU 62,
K68. AU.23,
K69. AU.65,
K70. A.65,
K71. AU.28,
K73. MG.44.

Do 30.11.19 w sekretariacie kursów (budynek warsztatu szkolnego, pokój 31 lub 32) należy złożyć wypełnione dzienniczki praktyk. Jest to podstawą zaliczenia praktyki zawodowej oraz ukończenia kursu.

Słuchaczom, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020 niezaliczenie praktyki uniemożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego.

Godziny pracy sekretariatu kursów:

Dzień

Poniedziałek8:00 – 16:00
Wtorek8:00 – 16:00
Środa9:00 – 17:00
Czwartek8:00 – 16:00
Piątek10:00 – 18:00

Świętujemy Niepodległość

8 listopada 2019 r. słuchacze Centrum kształcenia Ustawicznego w Koszalinie obchodzili Święto Niepodległości i przyłączyli się do akcji zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży.

Młodzież to wspaniałe święto uczciła wraz z nauczycielami wspólnie śpiewając Mazurka Dąbrowskiego. ,, Szkoła do hymnu ” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Jej celem jest włączenie się w obchody Narodowego Święta Niepodległości i wspólne odśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11.

Udział w tym przedsięwzięciu był niezwykle wzruszający, gdyż pokazaliśmy, że jesteśmy jedną, wielką biało-czerwoną rodziną.

Po hymnie odbył się krótki apel połączony z piękną prezentacją o drodze Polski do niepodległości. Ponadto odbył się konkurs wiedzy historycznej, w którym młodzież musiała wykazać się wiedzą o legionach, życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego osiągnięciach wojennych oraz znajomością hymnu narodowego.

Wyniki konkursu poznamy już w przyszłym tygodniu, a do tego czasu mocno trzymamy kciuki za uczestników naszego hufca, którzy sumiennie przygotowali się do zmagań.

Szkoła do hymnu

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju .

W piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11 wspólne odśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy.

W akcji #SzkołaDoHymnu weźmie udział blisko 3 mln uczniów i około 300 tys. nauczycieli.  

Koszaliński Budżet Obywatelski

Rozpoczęło się głosowanie na projekty złożone do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 !

Budżet Obywatelski jest doskonałym narzędziem angażującym mieszkańców w sprawy miasta i umożliwia realizację projektów szczególnie istotnych z ich punktu widzenia, czym przyczynia się do poprawy jakości życia w naszym mieście. Głosowanie na projekty jest istotnym etapem Budżetu Obywatelskiego.

W tym roku głosować mogą wszyscy mieszkańcy Koszalina bez względu na wiek, dlatego ważnym jest, aby młodzi ludzie aktywnie włączyli się w ten proces.

ZASADY GŁOSOWANIA:

1. Prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Koszalina, bez względu na wiek.

2. Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.

3. Osoba biorąca udział w głosowaniu może oddać głos na maksymalnie 3 projekty ogólnomiejskie oraz na maksymalnie jeden projekt osiedlowy z osiedla, które zamieszkuje.

4. Aby prawidłowo oddać głos należy podać:

– adres zamieszkania,

– numer PESEL, który przetwarzany jest wyłącznie w celu jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej

oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby działań związanych z budżetem obywatelskim.

5. W celu weryfikacji oddania głosu elektronicznego należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.

6. Z jednego numeru telefonu można zagłosować maksymalnie 3 razy.

7. Aby rozpocząć głosowanie należy kliknąć przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Uwaga! Tylko mieszkańcy osiedli: Bukowe, Tysiąclecia, Lubiatowo, Lechitów oraz Rokosowo biorą udział w głosowaniu osiedlowym. W pozostałych osiedlach projekty do realizacji zostały wybrane podczas spotkań osiedlowych lub łączna kwota realizacji wszystkich zgłoszonych projektów nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w budżecie obywatelskim na 2020 rok.

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

W dniach 10-16.10.2019 r. został zorganizowany Międzynarodowy Dzień Języków Obcych.

Z tej okazji odbyły się konkursy, przygotowane i zorganizowane przez nauczycielki języka angielskiego –Dorotę Czarnecką i Katarzynę Kępczyńską.
W konkursach brało udział 60 słuchaczy ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Dla każdego typu szkół zostały przygotowane inne konkursy o różnej tematyce i stopniu trudności.
Słuchacze 1LS, 3LS i 5LS –Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wzięli udział w konkursie kulturoznawczym o Stanach Zjednoczonych i z wiedzy ogólnej o świecie, słuchacze ze szkoły podstawowej z semestrów 7P i 8P w konkursie o Wielkiej Brytanii.

Ponadto chętni słuchacze szkoły stacjonarnej wzięli udział w konkursie plastycznym na plakat o wybranym kraju anglojęzycznym dotyczący Międzynarodowego Dnia Języków Obcych.

KONKURS KULTUROZNAWCZY O WIELKIEJ BRYTANII –Great Britain Quiz
dla Szkoły Podstawowej
I MIEJSCE ex aequo Mateusz Bastek 8P i Łukasz Górski 8P
II MIEJSCE Szymon Szeląg 8P
I MIEJSCE Szumiał Mateusz 7P
II MIEJSCE Worobiej Aleksandra 7P

KONKURS KULTUROZNAWCZY O STANACH ZJEDNOCZONYCH- USA – Quiz
DLA LICEUM
I miejsce ex aequo Monika Grundkowska 5LS i Świstowski Artur 5LS
II miejsce ex aequo Jan Borkowski 1LS i Zuzanna Sawka 1LS

KONKURS Z WIEDZY OGÓŁNEJ O ŚWIECIE –SUPERLATIVE QUIZ
DLA LICEUM
I miejsce ex aequo Świstowski Artur 5LS i Emilia Czupajło 3LS
II miejsce ex aequo Maciej Koźlik 5LS i Sigismund Ellis 1LS

KONKURS PLASTYCZNY – PLAKAT O WYBRANYM KRAJU
ANGLOJĘZYCZNYM
I miejsce ex aequo Monika Grundkowska 5LS ( plakat o Wielkiej Brytanii) i Wojciech Jakubowski 3LS (plakat o Kanadzie)
II miejsce Martyna Król (plakat o Kanadzie)

Dzień pełen atrakcji

Piątek 11 października 2019 r. na długo pozostanie w pamięci słuchaczy Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Był to dzień pełen atrakcji, oderwania się od szarej rzeczywistości i pełen pozytywnych wrażeń. Młodzież zaczęła ten dzień od wizyty w kinie, gdzie obejrzała niezwykły film pt. „Legiony”.  Była to prawdziwa lekcja historii o tworzących się legendarnych polskich legionach w czasie I Wojny Światowej. Młodzież zobaczyła obraz o tradycjach, wartościach i ideałach jakimi kierowali się żołnierze tworzących się legionów. Mieli okazję zobaczyć prawdę historyczną, a obejrzany film silnie prowokował do refleksji nad czczeniem takich wartości jak wolność, honor i ojczyzna.

Wyjście do kina było tylko jedną z atrakcji dla słuchaczy Szkoły Podstawowej. Drugą była wycieczka do Papugarni, gdzie papugi wolno latają i mają warunki do życia zbliżone do naturalnych.  Dla naszych uczestników było to niezwykłe przeżycie, gdyż ptaki latały nad  głowami, siadały dosłownie wszędzie –na ramionach, głowach, plecakach. Jednak gwoździem programu była możliwość karmienia papug, co dało wszystkim wiele radości i śmiechu. Było to ciekawe doświadczenie, bo to młodzież weszła na teren egzotycznych ptaków, była gościem w ich domu, przez co wzbogaciła swoje wiadomości na ich temat oraz zapoznała się z warunkami ich życia.