Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 20.08.2019 r. (wtorek)
z następujących przedmiotów:

 • matematyki o godz. 9.00 w klubie szkolnym (sala 17);
 • pisemnego języka polskiego o godz. 9.00 (sala nr 17);

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego
rozpoczęciem
z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem.
Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli
w terminie do 11.07.2019 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji styczeń-luty 2020 r.

Dotyczy słuchaczy kursów:

 • K64. AU.23,
 • K66. AU 62,
 • K68. AU.23,
 • K69. AU.65,
 • K70. A.65,
 • K71. AU.28,
 • K73. MG.44.

Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

 • Deklaracje można pobrać ze strony CKU (zakładka  Egzamin zawodowy) lub w sekretariacie.
 • Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie kursów (W31) lub sekretariacie słuchaczy (p.112) w godzinach pracy sekretariatów:

lipiec-sierpień 2019
pn – pt 7:30 – 15:30

 • Do sesji styczeń-luty 2020 termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu upływa na początku września 2019 r. (dokładne terminy podawane są corocznie w sierpniu w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla danego roku).
 • Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na 1 miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego składa deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu.
 • Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Uwaga Maturzyści – odbiór wyników

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 04.07.2019 r. (czwartek) od godz. 13.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów
z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) oraz do jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (dotyczy nowej matury) mają prawo do egzaminu poprawkowego (sierpień 2019 r. – dokładny termin będzie podany na stronie). Osoby te zobowiązane są do złożenia do dnia 11.07.2019 r. do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a – dla absolwentów zdających „Nową Maturę”, załącznik 7b – dla absolwentów zdających „Starą Maturę”), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Osoby, które nie zdały dwóch i więcej egzaminów obowiązkowych, mogą przystąpić do tych egzaminów w maju 2020, pod warunkiem ponownego złożenia deklaracji maturalnej (można tego dokonać od września 2019 r.)

Zakończenie roku szkolnego

19 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w klubie szkolnym odbyło się zakończenie roku szkolnego. To była szczególna uroczystość, bowiem pożegnaliśmy absolwentów ostatniego rocznika gimnazjum i pierwszego rocznika ósmoklasistów w CKU Koszalin. Najlepsi odebrali z rąk Pani Dyrektor Renaty Buss dyplomy. Następnie wyróżniono słuchaczy zaangażowanych w życie szkoły oraz uczestników akcji charytatywnych i zwycięzców konkursów.

Absolwentom życzymy powodzenia i sukcesów oraz trafnych wyborów dotyczących dalszej edukacji i kariery zawodowej.

Wszystkim słuchaczom Centrum życzymy bezpiecznych, udanych i niezapomnianych wakacji…

Bezpieczne wakacje

Już niedługo rozpoczną się upragnione wakacje. Jest to czas na beztroski odpoczynek od szkoły i nauki. Wielu z nas zaplanowało sobie w tym okresie urlopy, które chętnie spędzamy nad brzegiem rzeki, jeziora czy morza. Aby było naprawdę spokojnie i bezpiecznie musimy przestrzegać podstawowych zasad.

Spędzając czas wolny nad wodą:

– nie kąp się w rzekach, żwirowiskach, gliniankach, w pobliżu mostów i jazów wodnych
– nie skacz do wody w nieznanych miejscach
– nie kąp się po spożyciu alkoholu
– nie wchodź do wody po długim pobycie na słońcu
– nie odpływaj za daleko od brzegu
– nie pływaj na prowizorycznym sprzęcie wodnym
– gdy pływasz kajakiem lub łódką załóż kamizelkę ratunkową
– jeśli to możliwe, korzystaj z kąpielisk strzeżonych

Zagrożenie wynikające z propozycji zażycia narkotyku lub środków odurzających:

– nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych, zwłaszcza w środkach komunikacji lub dyskotekach, stanowczo odmawiaj
– pamiętaj, że posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyku jest prawnie zakazane,

Zagrożenie wynikające ze spożywania alkoholu:

– zdecydowanie odmawiaj każdorazowej propozycji spożycia napoju alkoholowego
– miej świadomość, że każdy rodzaj alkoholu działa na organizm tak samo, znosząc kontrolę świadomość zachowania i opóźniając reakcję
– będąc pod wpływem alkoholu narażasz się na ryzyko stania się ofiarą przestępstwa lub jego sprawcą.

Przydatne strony:

1. Bezpieczne wakacje nad wodą, w podróży w górachhttps://bezpiecznewakacje.pl/
2. Serwis kąpielowyhttps://sk.gis.gov.pl/
3. Bezpłatna aplikacja Ratunekhttp://www.ratunek.eu/#compatibilityPage
to jedyna aplikacja zaaprobowana przez ochotnicze służy ratunkowe GOPR, TOPR, MOPR, WOPR i dołączona do oficjalnego systemu powiadamiana o zgłoszeniu wypadku.
Wypadek, zaginięcie w górach lub nad wodą:
– czy wiesz gdzie jesteś?
– czy wiesz gdzie zadzwonić i czy znasz numer do służb ratunkowych?
W takiej sytuacji wystarczy użyć aplikacji Ratunek, która w trakcie zgłoszenia wypadku podaje dokładną lokalizację osoby dzwoniącej

Ważne telefony

 1. 116 111– telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111.pl
 2. 507-832-741 – Wakacyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a organizuje go Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton. Prowadzenie Wakacyjnego Telefonu Zaufania wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. Telefon czynny codziennie do 31 sierpnia, w godz. 19-21.
 3. 800 100 100  – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli 800100100.pl
 4. 112 – Europejski Numer Alarmowy
 5. 998 – Straż Pożarna
 6. 997 – Policja
 7. 601 100 100 – WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 8. 601 100 300 / 18 20 63 444 TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 9. 985 / 601 100 300 GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 10. Grupy GOPR
  Beskidzka – 33 82 96 900
  Bieszczadzka – 13 46 32 204
  Jurajska – 34 31 52 000
  Karkonoska – 75 75 24 734
  Krynicka – 18 47 77 444
  Podhalańska – 18 26 76 880
  Wałbrzysko-Kłodzka – 74 84 23 414
 11. 801 199 990 – Narkomania (telefon zaufania Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 12. 801 889 880 – Uzależnienia behawioralne (Telefon Zaufania Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 13. 22 628 99 99 – Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi

15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

W dniu 31.05.2019 r. w klubie szkolnym odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pt. „ Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”.  Udział w nim wzięli reprezentanci semestrów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Celem konkursu było zainteresowanie słuchaczy sprawami dotyczącymi integracji europejskiej, rozwijanie wiedzy o państwach członkowskich, kształtowanie postaw proeuropejskich i chęci  aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy. Konkurs ten był także  formą uczczenia 15 rocznicy wstąpienia Polski do UE.  Przed przystąpieniem do testu, słuchacze obejrzeli krótki film edukacyjny, który pozwolił im usystematyzować wiedzę i dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących Unii.  Następnie uczestnicy konkursu rozwiązywali test, odpowiadali na pytania dotyczące między innymi symboli Unii, instytucji rządzących w UE i różnych ciekawostek związanych z państwami członkowskimi. Słuchacze, którzy uzyskali największa liczbę punktów otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a laureatom gratulujemy wiedzy!

Laureaci konkursu:

 • I miejsce Jakub Gawrysiak
 • II miejsce Monika Grundkowska
 • III miejsce Maciej Koźlik

Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

W dniu 28 maja 2019 r. słuchacze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla Dorosłych wzięli udział w wycieczce do Gdańska do Muzeum II Wojny Światowej.

Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy historycznej na temat II wojny światowej oraz kultywowanie pamięci o bohaterach oraz ofiarach tego nieludzkiego czasu.

Już na początku ogromne wrażenie zrobił na wszystkich nowoczesny budynek muzeum, który został podzielony na trzy części – przestrzenie, symbolizujące przyszłość, teraźniejszość oraz przeszłość.  Po zejściu do podziemi młodzież, pod okiem pani przewodnik zwiedziła wystawę i wysłuchała poruszających opowieści o czasie, który zmienił życie milionów ludzi na całym świecie. W muzeum można było zobaczyć m. in. uliczkę przedwojennego miasta, sowieckie i hitlerowskie plakaty propagandowe, modele karabinów z czasów wojny, a nawet legendarny sowiecki czołg T34.

Wizyta w muzeum była ogromnym przeżyciem, ponieważ uświadomiła młodym ludziom ogrom zniszczeń i cierpienia, które niosła za sobą wojna.  Widok setek zdjęć pomordowanych Żydów, ściana zbudowana z replik walizek ludzi wywożonych do obozów zagłady czy rekonstrukcja zburzonego miasta wywołały łzy na twarzach zwiedzających. Wizyta w muzeum była niezwykłą lekcją historii, która długo nie pozwoli zapomnieć o okrucieństwie wojny.

Kolejnym etapem naszej wycieczki było zwiedzanie gdańskiej starówki i podziwianie pięknych zabytków miasta. Był to niezwykły dzień, pełen wrażeń i wzruszeń dla każdego uczestnika. Wyjazd ten, nie tylko pozwolił  przypomnieć młodym ludziom historię najtragiczniejszego okresu w dziejach ludzkości, ale zintegrował młodzież i zachęcił do refleksji nad własnym życiem.

Konkurs fotograficzny Zachodniopomorski „KADR” przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił dnia 30 kwietnia 2019 roku Konkurs fotograficzny zatytułowany Zachodniopomorski „KADR” przedsiębiorczości. Celem konkursu jest:

 1. promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim;
 2. wskazanie możliwości skorzystania z Funduszu poprzez przedstawienie w ciekawy
  i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób, które dzięki nim założyły własną działalność gospodarczą;
 3. środków unijnych, możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFS na założenie własnej działalności gospodarczej; ukazanie korzyści z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowników Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP);
 4. propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;
 5. kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Konkurs prowadzony jest na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie. Tematem Konkursu jest ukazanie korzyści z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowników Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP), i promujący w tym kontekście EFS i Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WZ 2014 – 2020), jako źródło pozyskiwania środków na takie działania. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej oraz regionu, wsparcie przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej ze środków  EFS w ramach  RPO WZ 2014 – 2020.

W ramach Konkursu zaplanowano dwie kategorie:

 1. Zdjęcie pojedyncze – uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie pięć zdjęć;
 2. Reportaż – uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa reportaże – od dwóch
  do sześciu zdjęć w reportażu.

Termin nadsyłania prac konkursowych od 30.04.2019 r. do 01.07.2019 r.

Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart podarunkowych:

a/ w pierwszej kategorii – zdjęcie pojedyncze :

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł
  • za zajęcie II miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 000 zł
  • za zajęcie III miejsca: karta podarunkowa o wartości 5 00zł
  • oraz 3 wyróżnienia po 300 zł         

b/ w drugiej kategorii – reportaż dwa do 6 zdjęć.:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł
  • za zajęcie II miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 000 zł
  • za zajęcie III miejsca: karta podarunkowa o wartości 5 00 zł

oraz 3 wyróżnienia po 300 zł.         

Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana do dnia 19 sierpnia  2019 roku. Wręczenie nagród – podsumowanie Konkursu – odbędzie się w terminie wrzesień/październik
2019 roku. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących Konkursu jest Pan Janusz Łapczuk,
tel. + 48 94 344 50 31, e-mail: janusz_lapczuk@wup.pl.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin zostaną opublikowane na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl, www.wup.pl/rpo.