Jak zalogować się na platformę Moodle za pomocą aplikacji MOODLE?

Ze sklepu play  pobierz aplikację MOODLE

Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie połącz się z platformą

Po zalogowaniu otworzy nam się strona

Proszę wybrać folder kategorie kursów

Wybieramy szkołę w której się uczymy

Wybieramy przedmiot

Aby widzieć materiały zamieszczone przez nauczyciela należy zapisać się na kurs klikamy ZAPISZ MNIE

Proszę nie pobierać całego kursu, tam są zamieszczone materiały dla wszystkich semestrów. Należy kliknąć ZAWARTOŚĆ i zapoznać się z materiałami dotyczącymi swojego semestru.

UWAGA uczestnicy kursu spawania!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia (w tym kursy zawodowe i szkolenia) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie zostały zawieszone.

W związku z tym informujemy, że  niezrealizowane zajęcia na kursach zawodowych i szkoleniach (które wg harmonogramu pozostały do zakończenia kursu/szkolenia)  zostaną wznowione i uzupełnione (w niezmienionym wymiarze) od momentu, kiedy możliwe będzie przeprowadzanie zajęć dydaktycznych w szkołach. Przesunięciu ulega także termin egzaminów końcowych.

Deklaracja ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

Deklaracje w CKU Koszalin  składają słuchacze, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 i nie zdali egzaminu.

Deklaracje (podpisane) można przesłać na adres: cku@ckukoszalin.edu.pl lub kursy@ckukoszalin.edu.pl

 Deklaracja ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

Jak zalogować się na platformę Moodle?

Dla niektórych platforma elerningowa to nowość. Zamieszczane są na niej lekcje oraz zadania do zrealizowania przez słuchaczy. Ważne jest aby każdy słuchacz założył konto na platformie Moodle i zapisał się na kursy adekwatne do szkoły jaką realizuje.

Wpisz adres strony http://edu.ckukoszalin.edu.pl/moodle/

Po ukazaniu się strony Eduportal CKU Koszalin wybierz ZALOGUJ SIĘ

Pojawi się kolejna strona. Jeśli jesteś po raz pierwszy, musisz założyć konto, jeśli masz już konto po prostu się zaloguj

Zakładanie konta: na kolejnej stronie wypełnij wszystkie pola z czerwonym wykrzyknikiem.

Prosimy o podawanie pełnego imienia i nazwiska, konta po których nie będzie możliwa identyfikacja słuchacza, będą usuwane.

Zwróć uwagę jakie są wymogi odnośnie hasła!

Na koniec naciśnij przycisk UTWÓRZ MOJE NOWE KONTO.

Teraz wejdź na swoją pocztę email. Dostaniesz na nią wiadomość, w której musisz potwierdzić założenie konta na platformie MOODLE

To już koniec. Teraz możesz się zalogować i korzystać z materiałów udostępnionych przez nauczycieli.

Pamiętaj o zalogowaniu się i zapisaniu się na przedmiot, tylko dla takich użytkowników dostępne są materiały do nauki.

Informacja o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 20 marca 2020 r. będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Informacje będą dostępne:

Dostęp do wyników (login i hasło) można uzyskać:

 • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych – od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego
  KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach,
 • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych – od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego
  KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach.
  Zdający otrzymają także informację o wynikach SMS-em lub e-mailem jeżeli nr telefonu lub  adres poczty elektronicznej zostały podane w deklaracji i wprowadzone do systemu przez szkołę.

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół po wznowieniu zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 20 marca 2020 r. będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Informacje będą dostępne:

Dostęp do wyników (login i hasło) można uzyskać:

 • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych – od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego
  KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach,
 • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych – od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego
  KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach.
  Zdający otrzymają także informację o wynikach SMS-em lub e-mailem jeżeli nr telefonu lub  adres poczty elektronicznej zostały podane w deklaracji i wprowadzone do systemu przez szkołę.

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół po wznowieniu zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

KOMUNIKAT

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o kontakt z pracownikami szkoły telefonicznie lub  e-malinowo.

Dyrektor Centrum 504109216dyrektor@ckukoszalin.edu.pl
Sekretariat główny94 3451822cku@ckukoszalin.edu.pl
Sekretariat słuchaczy798192902
94 3453060
sekretariatsluchaczy@ckukoszalin.edu.pl
Kadry94 3451822 wew.35kadrycku@gmail.com
Księgowość94 3451822 wew.47księgowość@ckukoszalin.edu.pl
Kierownik gospodarczy94 34518822 wew.46kierownikgospodarczy.cku@gmail.com
Sekretariat kursówkursy@ckukoszalin.edu.pl

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

Zachęcamy do zajrzenia na strony, portale oraz serwisy na których można korzystać do nauki w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Więcej informacji pod adresem :

Komunikat dla słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta na temat zagrożenia koronawirusem wszystkie zajęcia w szkole stacjonarnej, zaocznej, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i innych kursach w CKU zostają odwołane do dnia 25 marca 2020 r.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze szkolnej platformy Moodle, na której na bieżąco będą udostępniane materiały edukacyjne do pracy w domu.

Prosimy o ograniczenie osobistych kontaktów z pracownikami szkoły. W sprawach bieżących proszę kontaktować się drogą mailową lub telefoniczną.

O ewentualnych dalszych działaniach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej CKU i FB.