Zapraszamy na kursy spawania

Kursy spawania w CKU prowadzone są pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zgodnie z atestem wydanym przez Instytut, jesteśmy upoważnieni do szkolenia i egzaminowania spawaczy w specjalnościach:

  • spawanie gazowe – metoda 311,
  • spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów – metody 135 MAG i 131 MIG,
  • spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych – metoda 136 MAG,
  • spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – metoda 141 TIG,
  • spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda 111 MMA.

Po zdanym egzaminie wydajemy książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu spawacza wystawione przez Instytut Spawania w Gliwicach (honorowane również za granicą) według normy EN ISO 9606-1.

Prowadzimy RECERTYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH!
Zapraszamy na egzamin spawaczy osoby, którym skończyła się dwuletnia ważność posiadanych uprawnień spawalniczych.

SŁUCHACZOM CKU umożliwiamy ulgowe uzyskiwanie uprawnień i certyfikatów :

  • upust 40% od ceny kursu dla słuchaczy szkół Centrum od drugiego roku kształcenia,
  • upust 40% od ceny kursu dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych po zrealizowaniu połowy zajęć kursu.

Więcej na: http://kursy.ckukoszalin.edu.pl/kursy-spawania-koszalin/
kontakt: kursy@ckukoszalin.edu.pl
sekretariat kursów: 94 345 26 75

Wyjście słuchaczy do kina i na Festiwal Nauki

W dniu 27 września 2018 r. słuchacze semestrów 7P, 8P, 5G oraz 3LS wybrali się do kina na film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Wspaniałe efekty specjalne, sceny walk powietrznych polskich pilotów walczących o Anglię sprawiły, że młodzież z zachwytem oglądała film. Doskonała obsada aktorska, sposób walki, wytrwałość i determinacja naszych rodaków przedstawiona w filmie sprawiły, że jeszcze długo po seansie słuchacze dzielili się wrażeniami.

Po seansie filmowym poszliśmy jeszcze na wycieczkę edukacyjną na Politechnikę Koszalińską, która była organizatorem XVIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się między innymi jak działają i do czego są wykorzystywane drony, wzięli udział w teście na rozpoznawanie i definiowanie zapachów i barw, obejrzeli wystawę pt. „Skrzydlaci przyjaciele”.

Wspólne wyjścia słuchaczy mają duże znaczenie dla kształtowania ich wrażliwości na kulturę i naukę oraz wyrabianie nawyków właściwego zachowanie się w miejscach publicznych. To był dzień pełen pozytywnych wrażeń.

Festiwal Nauki

27 września słuchacze 3 LS i 5 LS Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczestniczyli w XVIII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki, organizowanym przez Politechnikę Koszalińską. Każdy znalazł coś dla siebie: drukarki 3D, pokazy robotów, gry logiczne i elektroniczne czy trójwymiarowe cacka. To był dzień dobrej zabawy połączonej z efektywną nauką oraz badaniem predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

Podpisanie porozumienia z GIPO Sp. z o.o.

Dnia 26 września 2018 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie przy udziale Prezydenta Miasta Koszalina pana Piotra Jedlińskiego oraz Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia podpisało porozumienie o współpracy z firmą GIPO Sp. z o.o.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie w okresie swojej działalności organizowało liczne przedsięwzięcia w ramach współpracy sektora edukacji z biznesem m.in. wycieczki zawodoznawcze, prelekcje, warsztaty, kursy i szkolenia. Jednym z długoletnich partnerów Centrum jest firma GIPO Sp. z o.o. Słuchacze naszej szkoły od dłuższego czasu odbywają w firmie GIPO Sp. z o.o.  praktyki zawodowe. Wielu pracowników firmy GIPO Sp. z o.o. to absolwenci szkół i kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych w Centrum.

Gipo Sp. z o.o. jest młodą, dynamiczną i innowacyjną firmą, efektywnie działającą z klientami. Oferuje optymalne rozwiązania produkcyjne, kompleksowe metody do transportu wewnętrznego oraz produkcję specjalistycznego sprzętu. Firma skupia się na jakości i zapewnianiu usług na wysokim poziomie oraz terminowości dostaw w konkurencyjnych cenach.

Od 21 czerwca 2010 roku współpracujemy z firmą Gipo Sp. z o.o. na mocy listu intencyjnego. Obecna współpraca dotyczy przede wszystkim organizacji na terenie zakładu pracy praktyk zawodowych, współorganizacji szkoleń i innych spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem kadry pedagogicznej oraz promowania słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia, a także zmierza do umożliwienia pracownikom firmy GIPO Sp. z o.o. udziału w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych, podnoszących ich kwalifikacje.

Druk 3D na PK

Słuchacze kursu FOTOTECHNIK zostali zaproszeni do pracowni druku 3D na Politechnice Koszalińskiej. Zostali zapoznani z rodzajami drukarek w technologii trójwymiarowej, materiałami wydruku i ich własnościami oraz oprogramowaniem.

Słuchacze byli bardzo zainteresowani tematem i zadawali mnóstwo pytań. Wykazywali się też dużą inicjatywą przy budowaniu trójwymiarowych obiektów.  Na spotkaniu został zaprojektowany i wydrukowany brelok do kluczy z napisem CKU.

Szkoły stacjonarne – start 5 września

Zapraszamy słuchaczy Szkoły Podstawowej na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się w środę 5 września o godz. 9:00 w klubie szkolnym (parter).

Zajęcia w szkołach stacjonarnych rozpoczną się w środę 5 września zgodnie z opublikowanym wkrótce planem.

 

Złożenie deklaracji do sesji styczeń-luty 2019 r.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji styczeń-luty 2019 r. mija dnia 9 września 2018 r.

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r. powinni złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu bezpośrednio do Kierownika Szkolenia Praktycznego do dnia 9 września 2018 r. – pokój W32 w budynku kształcenia praktycznego tel. 943452675 [informacja dotyczy wyłącznie kwalifikacyjnych kursów zawodowych KKZ: K57 (A.20), K58 (A.61), K60 (A.36), K63 (Z.04) i szkoły policealnej 4 MS (Z.01)].

Egzaminy zawodowe w CKU zakończone

W sesji czerwiec-lipiec odbyły się w Centrum 22 egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Pierwsze trzy w części pisemnej odbyły się 19 czerwca. Egzaminy w części praktycznej odbywały się w dniach 25-29 czerwca 2018 r. W Centrum przeprowadzane zostały egzaminy aż z 13 kwalifikacji: A.20, A.25, A,29, A.35, A.61, A.62, A.65, B.9, E.12, E.13, E.14, M.19, M.44 (nazwy kwalifikacji możesz znaleźć na naszej stronie internetowej), w 9 zawodach: fotograf, fototechnik, technik spedytor, technik ekonomista, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik informatyk, technik mechanik.

Słuchacz, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie jest ośrodkiem egzaminacyjnym i wszystkie egzaminy są bezpłatne.

Niezbędne informacje o egzaminie zawodowym znajdują się na stronie Centrum: http://ckukoszalin.edu.pl/egzamin-zawodowy/

Wyniki z egzaminu zawodowego, który słuchacze zdawali w sesji czerwiec – lipiec, zostaną ogłoszone 31 sierpnia. Tego samego dnia CKE dostarczy do szkoły zarówno listy z wynikami, jak i świadectwa i dyplomy dla tegorocznych zdających.