Konkurs plastyczny dot. zapobiegania narkomanii

Fundacja zaSTOPuj ogłasza konkurs plastyczny skierowany do koszalińskiej młodzieży. Polega on na stworzeniu pracy plastycznej związanej z biegami Leśna 5 oraz Bieg przeciw narkomanii organizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. Z zebranych prac zostaną wytypowane przez organizatorów 4 zwycięskie, które staną się oficjalnymi emblematami imprezy.

Prace są zbierane do 15 marca 2019 u pedagoga szkolnego.

Zapraszamy gorąco do udziału!

„Uroki Koszalina” – wernisaż wystawy pokonkursowej

15 lutego 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej II Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN pt. „Uroki Koszalina”. Na wystawie zostały zaprezentowane wszystkie fotografie, które wpłynęły na konkurs. Można ją oglądać w CKU w Koszalinie, w galerii zdjęć na I piętrze do kwietnia 2019 r.

II edycja konkursu organizowanego przez CKU Koszalin odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów oraz nagród uświetnili swą obecnością dyrektor Wydziału Kultury UM w Koszalinie – pan Krzysztof Stobiecki i wiceprzewodniczący Komisji Kultury RM w Koszalinie – pan Leopold Ostrowski, a także dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. B. Chrobrego w Koszalinie – pan Tomasz Lampkowski i wicedyrektor tej placówki – pan Robert Reinert.

Jury w składzie: przewodnicząca – wicedyrektor CKU w Koszalinie – pani Monika Makowska, członkowie: fotograf – pan Edward Grzegorz Funke, fotograf – pan Mikołaj Kobus, fotograf – pan Marcin Torbiński, organizator – pani Danuta Wikarska przyznali I miejsce i po dwa wyróżnienia w 2 kategoriach – szkoły podstawowe oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz Grand Prix 2019 najlepszym, najbardziej kreatywnym uczniom koszalińskich szkół:

GRAND PRIX 2019

Hanna Placek SP 23 Koszalin

KATEGORIA GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

 1. I miejsce   Hanna Skupień PM Koszalin
 2. wyróżnienie   Krzysztof Hałasa ZS 9 Koszalin (Elektronik)
 3. wyróżnienie   Katarzyna Kalkowska CKU Koszalin

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:

 1. I miejsce   Nadia Niebieszczańska SP 23 Koszalin
 2. wyróżnienie   Julia Górna SP 23 Koszalin
 3. wyróżnienie   Filip Skrzypkowski PM Koszalin

Zdobywca Grand Prix 2019 oraz laureaci w każdej kategorii otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, finaliści i uczestnicy – dyplomy za udział w konkursie i upominki, a nauczyciele-opiekunowie – podziękowania.

Dziękujemy patronom, sponsorom: Cewe Fotojoker, Chaton Koszalin , Urzędowi Miejskiemu w Koszalinie, firmie North Koszalin i patronom medialnym konkursu: Tv Max Koszalin, tygodnikowi koszalińskiemu „Miasto”, Radiu Eska Koszalin za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia oraz opiekunom uczestników za popularyzację fotografii.

Uczestnikom tegorocznej edycji konkursu składamy wyrazy uznania za podjęcie trudu tworzenia, gratulujemy osiągniętych wyników i zapraszamy na kolejną, trzecią edycję Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN.

Temat podamy już w marcu. Śledźcie wiadomości na naszej stronie ckukoszalin.edu.pl/konkurs

Laureaci Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN pt. „Uroki Koszalina”

KATEGORIA GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

 1. Krzysztof Hałasa ZS 9 Koszalin (Elektronik) wyróżnienie
 2. Katarzyna Kalkowska CKU Koszalin wyróżnienie
 3. Hanna Skupień PM Koszalin I miejsce

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:

 1. Julia Górna SP 23 Koszalin wyróżnienie
 2. Filip Skrzypkowski PM Koszalin wyróżnienie
 3. Nadia Niebieszczańska SP 23 Koszalin I miejsce

GRAND PRIX 2019

Hanna Placek SP 23 Koszalin

Zaproszenie na wernisaż wystawy pokonkursowej

Zapraszamy uczestników II Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN pt. „Uroki Koszalina” oraz sympatyków sztuki fotografii na wernisaż wystawy pokonkursowej, który odbędzie się 15 lutego 2019 o godzinie 13.00 w siedzibie CKU Koszalin przy ulicy Jana Pawła II 17.

Na wystawie zaprezentowane zostaną wszystkie zdjęcia, które wpłynęły na konkurs, a podczas uroczystości wernisażu nastąpi wyłonienie zdobywcy Grand Prix 2019 oraz zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.

Zapraszamy.

Na laureatów czekają nagrody, a na uczestników dyplomy i upominki.

Znamy finalistów II Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN pt. „Uroki Koszalina”

15 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Jury II Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN „Uroki Koszalina”.

W skład Jury weszli:

przewodnicząca:  Monika Makowska – wicedyrektor Centrum

członkowie: 

Edward Grzegorz Funke – fotograf

Mikołaj Kobus – fotograf

Marcin Torbiński – fotograf

Danuta Wikarska – organizator

Jury sprawdziło czy prace spełniają wymogi formalne i dokonało oceny wszystkich, zgłoszonych do konkursu zdjęć, biorąc pod uwagę kryteria merytoryczne oraz jakość techniczną, poziom estetyczny, wartość artystyczną, oryginalność nadesłanych fotografii i kreatywność autorów. Do finału zakwalifikowano fotografie:

Do finału zakwalifikowano fotografie:

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE: 

tytuł autor
„Koszalin nocą”    Sara Curyło, SP 23 Koszalin
„Ratusz nocą”  „Muzeum nocą”  „Poczta”    Martyna Góral, SP 23 Koszalin
„Filharmonia nocą”  „ #Koszalin”    Julia Górna, SP 23 Koszalin
„Aktywna jesień”  „Nadzwyczajny poranek”  „Woda – symbol życia”    Anna Grabarczyk, SP 23 Koszalin
„Ptasior”  „Zaufanie”  „Rzeźby w tle”    Nadia Niebieszczańska, SP 23 Koszalin
„Jesienna aleja”  „Filharmonia – chluba Koszalina”    Hanna Placek, SP 23 Koszalin
„Latarnia”  Ławka”    Nikola Skowron, SP 23 Koszalin
„Uroi Koszalina 1”  „Uroi Koszalina 3”    Marcel Strzyżewski, SP 23 Koszalin
„Słoneczny domek z duszą”  „Tajemnicze przejście do serca Koszalina” „Fontanna dobrych myśli”     Julia Golan, SP 21 Koszalin
 „Miejsce wspomnień”    Sebastian Sobczyk, SP 21 Koszalin
 „Love story in Koszalin”    Marcelina Niechciał, SP 21 Koszalin 
„Muzeum”  „Wodna Dolina”    Aleksander Prystasz, SP Katolicka Koszalin
„Retro Koszalin”  „Kwieciste muzeum”  „Chmurny Urząd”    Filip Skrzypkowski, PM Koszalin
 „Park jesienią”    Kacper Ryfa, SP 23 Koszalin
 „Fontanna świateł”  „Love Koszalin”    Hubert Szarpatowski, SP 21 Koszalin
 „Koszalińskie muzeum”    Hanna Kowalska, SP 23 Koszalin
 „Oświetlona katedra2”    Michał Borucki, SP 23 Koszalin
 „Duchy Koszalina”    Nikola Krygier, SP 23 Koszalin
 „Rowery dla wszystkich”  „Młodość miasta”    Jakub Pietruszka, SP 23 Koszalin
 „Politechnika Koszalińska”    Miłosz Słodziński, SP 23 Koszalin

KATEGORIA GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

tytuł autor
 „W zwierciadle”    Natalia Mucha, gimnazjum, VI LO  Koszalin
tryptyk „Symbol czerwieni”    Hanna Skupień, PM Koszalin
 „Życie w betonie”    Agnieszka Seweryn, V LO Koszalin
 „ Piknik Park”    Katarzyna Kalkowska, CKU Koszalin
 „Świąteczna atmosfera”  „Odbicie”    Krzysztof Hałasa, ZS 9 Koszalin
 „Widok na Koszalin – spojrzenie w przyszłość”    Maciej Karwecki, ZS 10 Koszalin

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji czerwiec-lipiec 2019 r. mija dnia 18 lutego 2019 r.

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. powinni złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu opiekunowi semestru do dnia 30 stycznia 2019 r., a po tym terminie bezpośrednio do Kierownika Warsztatu Szkolnego do dnia 18 lutego 2019 r. – pokój W32 w budynku kształcenia praktycznego tel. 943452675 [informacja dotyczy wyłącznie kwalifikacyjnych kursów zawodowych KKZ: K61 (A.25), K62 (A.20), K65 (MG.19), K67 (EE.08) i szkoły policealnej 3MS (MS.01)].

Nagroda od Chaton i FotoJoker

Nagroda od CHATON Koszalin

Dla laureata konkursu:
Voucher na bransoletkę NOMNATION (baza + link)

Nagroda od FOTOJOKER Koszalin

Dla uczestników konkursu:
50% na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ Pure.
https://fotojoker.pl/cewe-fotoksiazka/cewe-fotoksiazka-pure.html

Dla laureatów konkursu:
2 Kupony na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ o wartości 135 zł

1 miejsce – Kupon o wartości 250 zł na usługi CEWE (CEWE FOTOKSIĄŻKI, CEWE FOTOOBRAZY i inne).

Zapraszamy na kursy spawania

Kursy spawania w CKU prowadzone są pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zgodnie z atestem wydanym przez Instytut, jesteśmy upoważnieni do szkolenia i egzaminowania spawaczy w specjalnościach:

 • spawanie gazowe – metoda 311,
 • spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów – metody 135 MAG i 131 MIG,
 • spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych – metoda 136 MAG,
 • spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – metoda 141 TIG,
 • spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda 111 MMA.

NOWY KURS: 18 stycznia – 11 kwietnia 2019 r.

Po zdanym egzaminie wydajemy książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu spawacza wystawione przez Instytut Spawania w Gliwicach (honorowane również za granicą) według normy EN ISO 9606-1.

Prowadzimy RECERTYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH!
Zapraszamy na egzamin spawaczy osoby, którym skończyła się dwuletnia ważność posiadanych uprawnień spawalniczych.

SŁUCHACZOM CKU umożliwiamy ulgowe uzyskiwanie uprawnień i certyfikatów :

 • upust 40% od ceny kursu dla słuchaczy szkół Centrum od drugiego roku kształcenia,
 • upust 40% od ceny kursu dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych po zrealizowaniu połowy zajęć kursu.

Więcej na: http://kursy.ckukoszalin.edu.pl/kursy-spawania-koszalin/
kontakt: kursy@ckukoszalin.edu.pl
sekretariat kursów: 94 345 26 75

Własnoręcznie wykonany dar prosto z serca

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, magiczny. Aby podkreślić ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter, zgodnie z wieloletnią tradycją, w ostatnim tygodniu przed świętami w Centrum odbył się konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy.
Nasza młodzież jak zwykle nie zawiodła i stworzyła przepiękne i oryginalne dekoracje, które ozdobiły szkołę i zbudowały jedyną w swoim rodzaju świąteczną atmosferę.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić najpiękniejsze stroiki.
1. Dąbrowska Natalia
2. Nalikowska Sandra
3. Kiełczewska

Dziękujemy bardzo serdecznie osobom, które wprawiły nas w świąteczny nastrój, tak pięknymi pracami. Wszystkim życzymy zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym 2019 Roku.