Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Branżowa Szkoła II stopnia

Od 1 września 2020 r. rozpoczyna działalność Branżowa Szkoła II stopnia, która daje możliwość uzyskania wykształcenia średniego branżowego, tytułu technika oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego, nie tylko tegorocznym absolwentom szkół branżowych I stopnia.
W Branżowej Szkole II stopnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie od 1.09.2020 r. można kształcić się w zawodach:
 • Technik usług fryzjerskichTechnik usług fryzjerskich
 • Technik handlowiecTechnik handlowiec
 • Technik inżynierii sanitarnejTechnik inżynierii sanitarnej
 • Technik mechanikTechnik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych
 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia

ZAWÓDKWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE W SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIAKANDYDACI/WYMAGANIA
Technik usług fryzjerskichFRK.03.
Projektowanie i wykonywanie fryzur
absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich (wcześniejsze: A.19., AU.21.) w zawodzie fryzjer
Technik handlowiecHAN.02.
Prowadzenie działań handlowych
absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (wcześniejsze: A.18., AU.20.) w zawodzie sprzedawca
Technik inżynierii sanitarnejBUD.20.
Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (wcześniejsze: B.8. + B.9., BD.05.) w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych
Technik mechanikMEC.09.
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (wcześniejsze M.17., MG.17.) w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń
albo
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (wcześniejsze M.19., MG.19.) w zawodzie operator obrabiarek skrawających
albo
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (wcześniejsze M.20., MG.20.)
w zawodzie ślusarz
Technik pojazdów samochodowychMOT.06.
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (wcześniejsze M.12, MG.12.) w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
albo
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (wcześniejsze: M.18., MG.18)
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się:

 • absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.  
 • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

O szkole

Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia to kontynuacja* kwalifikacji z wcześniej ukończonej szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata. Słuchacze są klasyfikowani semestralnie.

Kształcenie obejmuje naukę przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Branżowa Szkoła II stopnia funkcjonuje w systemie:

 • stacjonarnym – zajęcia odbywają się od  środy do piątku w godzinach od 8:00 do 15:10,
 • zaocznym – zajęcia odbywają się w piątki: 15:30-20:20, soboty i niedziele: 8:00-16:10, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu. 

UWAGA!

*W Branżowej Szkole II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia lub ZSZ.  W Branżowej Szkole II stopnia realizowana jest jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.  

Absolwenci branżowych szkół I stopnia i ZSZ mogą też, jako osoby dorosłe:

– uzupełniać wykształcenie ogólne w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (począwszy od 2 klasy), 
– i/lub uzupełniać wykształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Korzyści dla ciebie

 • Kończąc Branżową Szkołę II stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie branżowe.
 • Uczęszczając do Branżowej Szkoły II stopnia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.
 • Ponadto, po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia absolwent może zdobywać nowe kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych kursów i szkoleń  umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych lub kształcić się zawodowo w szkole policealnej.