Sukcesy i nagrody

Podziękowania za udział w Tygodniu Noblowskim


Certyfikat - Sprzątamy dla Polski


Podziękowanie - Bumar Koszalin


Podziękowanie - głośne czytanie w Przedszkolu nr 9


Podziękowanie - porządkowanie zaniedbanych grobów


Podziękowanie - Razem na święta


Podziękowanie - Państwowa Inspekcja Pracy


Podziękowania - KIPH 30 lecie


Dyplom - Szkoła do Hymnu 2020


Dyplom - Szkoła do Hymnu 2019


Dyplom za udział w akcji Szkoła Pamięta


Podziękowanie - Państwowa Inspekcja Pracy


Podziękowanie - Targi Edukacyjne Świdwin 2019


Podziękowanie - 4ENGI


Podziękowanie - Państwowa Inspekcja Pracy


Podziękowanie - Targi Edukacyjne Świdwin 2018

Podziękowanie od Domu Samotnej Matki w Koszalinie

Podziękowanie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Podziękowanie Państwowej Inspekcji Pracy

Certyfikat Szkolny Klub Wolontariatu

Certyfikat Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń +

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno - Prawnej dla Dorosłych 2016

Podziękowanie

Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły

Program Edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno - Prawnej dla Dorosłych

IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno - Prawnej dla Dorosłych

Polska Cyfrowa Równych Szans

Certyfikat Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Członkowstwo w Ogólnopolskim klubie Bezpieczne Szkoły

Dyplom uczestnictwa w projekcie European CNC – Network – Train for EUROPE – RELOADED
„Pociąg do Europy – powtórny załadunek”

Dyplom Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Administracyjno-Prawnej

Podziękowanie od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Wyróżnienie CISCO

Podziękowanie za współpracę

Dyplom Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Administracyjno-Prawnej

Podziękowanie za udział w IV Targach Edukacyjnych Szkół Wyższych i Policealnych Edukacja dla każdego

II Olimpiada Administracyjno-prawna

Konkurs The World of EnglishDnia 7 kwietnia 2011 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu „The World of English”. Inicjatorem i organizatorami konkursu były: Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie (Zakład Filologii Angielskiej).

Konkurs podzielony był na dwie części: pisemną i ustną. Część pisemna obejmowała zadania leksykalno-gramatyczne zawarte w rozszerzonym programie nauczania języka angielskiego szkoły ponadgimnazjalnej oraz zadania sprawdzające wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego. Część ustna miała charakter rozmowy w języku angielskim, w której uczestnik mógł wykazać się zdolnością prowadzenia konwersacji na tematy realioznawcze z zakresu kultury i geografii Wielkiej Brytanii i USA.

Do konkursu przystąpiło trzech słuchaczy Centrum:
– Adam Bielecki – 6 GS,
– Damian Rutkowski – 6GS,
– Piotr Skrzypczak – 2GS.

Adam Bielecki doszedł do finału i zajął V miejsce.
Serdecznie gratulujemy wszystkim słuchaczom.

I Olimpiada Administracyjno-prawna

Dyplom Uznania od Domu Samotnej Matki w Koszalinie

Za postawę pełną wrażliwości, zrozumienia i chęci niesienia pomocy nasza placówka otrzymała Dyplom Uznania od Domu Samotnej Matki w Koszalinie.

Akredytacja

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 października 2009 r. uzyskało akredytację dla prowadzonego kształcenia w formach pozaszkolnych kursów: komputerowych, spawalniczych, obsługi obrabiarek CNC, technologii sieciowych CISCO oraz przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Otrzymana akredytacja potwierdza, że nasza placówka zapewnia wysoką jakość kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zatrudniając do realizacji programów kadrę o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.

Proces kształcenia odbywa się w bazie szkoleniowej kompleksowo wyposażonej w nowoczesne środki dydaktyczne, co zapewnia jego prawidłowy przebieg i umożliwia prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami programowymi.

Ranking szkół ponadgimnazjalnych 2008

Nasza szkoła zajęła 56. miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2008 organizowanym przez „RZECZPOSPOLITĄ” i „PERSPEKTYWY”.

Znak jakości Interkl@sa

Akcja Bezpieczna szkoła

Młodzież naszej szkoły również brała czynnie udział w:

  • Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „Informatyka, Informacja, Infostrada”
  • Konkursie multimedialnym „Wynalazek minionego wieku”
  • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości