Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Fotograf

Pasja fotograficzna, Twoim zawodem!

Forma

KKZ

Kwalifikacja w zawodzie

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
(poprzednia nazwa: A.20. Rejestracja i obróbka obrazu)

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

Zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Już dziś możesz złożyć wniosek na KKZ AU.23.

Ilość godzin

700 godzin (545 h zawodowych + 135 h ogólnych)

Wymagania

Wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana), ukończone 18 lat.

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

– możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie w CKU w Koszalinie (bezpłatnie),
– możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik fotografii i multimediów po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.28. Realizacja projektów multimedialnych (poprzednia nazwa: A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych).

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

Filmy z zajęć
Fotografie naszych słuchaczy:

Fotograf to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i prezentowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu, nowoczesnego sprzętu i metod rejestracji obrazu oraz posiadający kompetencje umożliwiające mu pełną aktywność zawodową na współczesnym rynku pracy. Fotografuje obiekty architektoniczne, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę, wykonuje: fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne.

Korzyści dla Ciebie:

 • poznasz podstawy warsztatu fotograficznego (takie jak sprawna obsługa aparatu czy właściwy dobór parametrów decydujących o poprawnym naświetleniu),
 • nauczysz się rejestracji, kopiowania obrazu,
 • dowiesz się, jak dokonywać obróbki cyfrowej przy użyciu nowoczesnych technik oraz obróbki konwencjonalnej,
 • nauczysz się katalogować i archiwizować zbiory.

Możliwości zatrudnienia:

Fotografia od wielu lat jest wykorzystywana we wszystkich niemal dziedzinach działalności człowieka. Rośnie zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowaną kadrę w zakresie szeroko rozumianych technik obrazowania i kreacji obrazów. Dlatego pracodawcy będą coraz bardziej zainteresowani zatrudnianiem profesjonalistów do różnych zastosowań fotografii wymagających odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności praktycznych.

Fotograf może:

 • prowadzić własną działalność usługową,
 • pracować w firmie fotograficznej,
 • być zatrudnionym w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności, np.: redakcje prasowe, agencje reklamowe, telewizja, policja, biblioteki, muzea, placówki naukowo-techniczne i archiwa.

PKZ(A.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych

Słuchacz:

 1. posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
 2. charakteryzuje techniki zapisu obrazu;
 3. dobiera metody i materiały do specyfiki rejestrowanego obrazu;
 4. rozpoznaje urządzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;
 5. charakteryzuje i prowadzi procesy obróbki materiałów światłoczułych;
 6. prowadzi kontrolę procesów obróbki i kopiowania obrazów pod względem technologicznym i jakościowym;
 7. stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;
 8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Poprzednia nazwa: A.20. Rejestracja i obróbka obrazu. 1. Organizacja prac fotograficznych Słuchacz: przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu; organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego; określa metody rejestracji obrazu; dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych; przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego; wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego; sporządza dokumentację z zakresu planowania … dalej