Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Naukę w LO dla Dorosłych może podjąć każdy, kto ukończył ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum i w roku przyjęcia do szkoły uzyska pełnoletniość oraz osoba niepełnoletnia, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach prawa oświatowego.

ABSOLWENCI ZSZ ROZPOCZYNAJĄ NAUKĘ OD DRUGIEJ KLASY (TRZECI SEMESTR).

dolacz-do-nas

Korzyści dla Ciebie

Słuchacz, który PODJĄŁ NAUKĘ w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może:

 • równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach. Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych, pozwala na uzyskanie tytułu technika.

Słuchacz, który UKOŃCZYŁ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może:

Słuchacz który UKOŃCZYŁ SZKOŁĘ I ZDAŁ MATURĘ może:

O szkole

Kształcenie w LO dla Dorosłych trwa 4 lata, w przypadku absolwentów ZSZ i branżowej szkoły I stopnia – 3 lata.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych daje:

 • ogólną wiedzę,
 • umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego, dzięki któremu można następnie zdobyć tytuł technika w wybranym zawodzie,
 • właściwie przygotuje do egzaminu maturalnego.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie:

 • stacjonarnym – zajęcia odbywają się od  środy do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30,
 • zaocznym – zajęcia odbywają się w piątki: 15:30-20:20, soboty i niedziele: 8:00-16:10, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu. Harmonogram zjazdów jest publikowany w pierwszym tygodniu nauki.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które:

 • po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej starego typu (ośmioklasowej) nie kontynuowały nauki a chcą uzupełnić wykształcenie, zdobyć kwalifikacje zawodowe,
 • chcą kontynuować naukę na semestrach programowo wyższych, ponieważ wcześniej z różnych przyczyn były zmuszone przerwać edukację w innym liceum lub technikum,
 • z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole dziennej,
 • chcą uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • chcą mieć możliwość kontynuacji nauki w szkołach policealnych, wyższych,
 • chcą zwiększyć swoje szanse na zdobycie lepszej pracy.
Na skróty
Rekrutacja
Sekretariat słuchaczy dla Dorosłych
Centrum Doradztwa i Kariery
Koszalin, ul. Jana Pawła II 17
tel. 94 345 18 22 wewnętrzny 38
tel. 94 345 30 60
e-mail: cku@ckukoszalin.edu.pl