Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik usług kosmetycznych

Dla zdrowia, dla ciała, dla zmysłów, dla Ciebie!

Forma

Szkoła Policealna, KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

FRK.04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Ilość godzin

700 godzin (w tym 340 godzin zajęć praktycznych)
600 h zawodowych + 100 h ogólnych

Wymagania

Szkoła Policealna-wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe
KKZ-ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

– absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK KOSMETYKI
– absolwent KKZ otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji FRK.04., a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK KOSMETYKI
– Jeśli słuchacz KKZ nie posiada wykształcenia średniego, a chce uzyskać dyplom technika w zawodzie, może bezpłatnie uzupełnić wykształcenie w CKU Koszalin w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Naukę w LO można podjąć równocześnie z kształceniem na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych:
1) przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających;
3) udzielania porad kosmetycznych;
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

FRK.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
FRK.04.2. Podstawy kosmetyki
FRK.04.3. Wykorzystanie wiedzy z zakresu anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej
FRK.04.4. Zastosowanie fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych
FRK.04.5. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała
FRK.04.6. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy
FRK.04.7. Wykonywanie makijażu twarzy
FRK.04.8. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
FRK.04.9. Wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia
FRK.04.10. Język obcy zawodowy
FRK.04.11. Kompetencje personalne i społeczne
FRK.04.12. Organizacja pracy małych zespołów