Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.:

  • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
  • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
  • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,
  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
  • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,
  • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,
  • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,
  • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń Słuchacz: rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń; stosuje metody montażu maszyn i urządzeń; dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych; przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu; ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach; wykonuje montaż połączeń; wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń; … dalej