Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Technik informatyk

Pasja komputerowa, Twoim zawodem!

Forma

Szkoła Policealna lub wybrany KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

Zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Już dziś możesz złożyć wniosek do Szkoły Policealnej lub wniosek na wybrany KKZ (E.12, E.13, E.14).

Ilość godzin

700 godzin (545 h zawodowych + 160 h praktyki zawodowej + 135 h ogólnych)

Wymagania

Wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana), ukończone 18 lat.

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł TECHNIK INFORMATYK.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Egzamin zawodowy

Egzamin zewnętrzny polega na zdaniu poniższych egzaminów:

 • egzamin pisemny – test 40 pytań z danego KKZ (aby zdać należy uzyskać 50% punktów),
 • E.12 egzamin praktyczny – praktyczne wykonanie zadania (aby zdać należy uzyskać 75% punktów),
 • E.13 egzamin praktyczny – praktyczne wykonanie zadania (aby zdać należy uzyskać 75 % punktów).
 • E.14 egzamin praktyczny – praktyczne wykonanie zadania, np. zbudowanie aplikacji bazodanowej na serwerze lokalnym (aby zdać należy uzyskać 75 % punktów).

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Oznacza to, że wszystkie egzaminy mogą być przeprowadzane w naszej placówce. Egzaminy są bezpłatne.

Egzamin zawodowy jest dla osób chętnych. Nie ma obowiązku przystępowania do niego.

Zajęcia praktyczne i wyposażenie

Zajęcia praktyczne zaczynamy już w pierwszym semestrze. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Szkoła zapewnia wszystkie niezbędne urządzenia oraz oprogramowania. Dozwolone jest również pracowanie na swoich komputerach.

Technik informatyk w swojej pracy wykonuje szereg czynności związanych z obsługą komputera, projektuje bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne, zajmuje się instalacją, wdrożeniami oraz obsługą oprogramowania użytkowego i sprzętu komputerowego. Do jego obowiązków należy często szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputera. W swojej pracy posługuje się nie tylko pojedynczymi komputerami klasy PC, ale również komputerami pracującymi w sieci. W zależności od tego, gdzie pracuje, ma kontakt z różnym oprogramowaniem – od standardowego do bardzo wyspecjalizowanego.

Technik informatyk pracuje najczęściej w pomieszczeniach biurowych. Zazwyczaj jest to typowa praca siedząca. Ma ona charakter indywidualny. Nawet jeśli w jednej instytucji jest kilka osób zatrudnionych w tym zawodzie, z reguły dzielą się one obowiązkami. Praca ma zarazem charakter usługowy – do technika informatyka zwracają się wszyscy ci, którzy mają problemy z komputerem lub oprogramowaniem. Kontakty z użytkownikami sprzętu i oprogramowania na terenie przedsiębiorstwa są więc nieuniknione. Gdy dochodzi do awarii sprzętu lub oprogramowania, w wielu przedsiębiorstwach pojawia się pewna nerwowość i kandydat do tego zawodu musi sobie zdawać sprawę, że będzie czasem pełnił rolę pierwszej pomocy.

Wykaz przedmiotów objętych planem nauczania:

 • systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • oprogramowanie biurowe
 • programowanie strukturalne i obiektowe
 • urządzenia techniki komputerowej
 • multimedia i grafika komputerowa
 • język angielski zawodowy
 • zajęcia specjalizacyjne do wyboru

PKZ(E.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk

Słuchacz:

 1. rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
 2. dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
 3. dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
 4. stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
 5. rozróżnia parametry sprzętu komputerowego;
 6. charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
 7. określa funkcje systemu operacyjnego;
 8. posługuje się terminologią dotyczącą lokalnych sieci komputerowych;
 9. charakteryzuje urządzenia sieciowe;
 10. charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego;
 11. korzysta z publikacji elektronicznych;
 12. przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
 13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Forma KKZ – Kwalifikacyjny kurs zawodowy W zawodzie Technik informatyk Tryb nauki Zaoczny Tryb naboru Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś! Ilość godzin 500 godzin (274 h zawodowych + 50 h praktyki zawodowej + 176 h ogólnych) Wymagania Ukończone 18 lat. Ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) bądź ukończone gimnazjum. Po ukończeniu nauki Po ukończeniu … dalej

0 komentarzy

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Sieci komputerowe bez tajemnic! Forma KKZ – Kwalifikacyjny kurs zawodowy W zawodzie Technik informatyk Tryb nauki Zaoczny Tryb naboru Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś! Ilość godzin 421 godzin (195 h zawodowych + 50 h praktyki zawodowej + 176 h ogólnych) Wymagania Ukończone 18 lat. Ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) bądź ukończone gimnazjum. CISCO … dalej

0 komentarzy

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Montaż i naprawa komputerów Forma KKZ – Kwalifikacyjny kurs zawodowy W zawodzie Technik informatyk Tryb nauki Zaoczny Tryb naboru Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś! Ilość godzin 470 godzin (234 h zawodowych + 60 h praktyki zawodowej + 176 h ogólnych) Wymagania Ukończone 18 lat. Ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) bądź ukończone gimnazjum. Po … dalej

0 komentarzy