Odbiór wyników egzaminu zawodowego (sesja Zima 2024)

1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 27 marca 2024 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji Zima 2024.

2. Zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji Zima 2024 mogą złożyć deklaracje o ponowne przystąpienie do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 w terminie do 4 kwietnia 2024 r.

3. Informujemy, że certyfikaty kwalifikacji zawodowej oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 zdający będą mogli odbierać w szkole, w sekretariacie słuchaczy (1 piętro, pok. 112) od dnia 8 kwietnia 2024 r. , od godz. 12:00, po okazaniu dowodu osobistego.