Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji MEC.03., a po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przeprowadzanego przez OKE, świadectwo potwierdzające kwalifikację

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

 

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

absolwent KKZ w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego

Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.:

  • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
  • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
  • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,
  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
  • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,
  • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,
  • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,
  • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.