SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

Centrum Doradztwa i Kariery

mgr Jolanta Kaczmaryk
Pokój nr 3
tel. 94 345 18 22 wewnętrzny 42

Dzień

Wtorek9:30 – 15:45
Środa8:00 – 16:00
Czwartek9:00 – 13:30
Piątek8:30 – 12:30oprócz: 09.02.2024 r., 01.03.2024 r., 12.04.2024 r., 17.05.2024 r., 07.06.2024 r.
Sobota8:00 – 12:00w dniach: 10.02.2024 r., 02.03.2024 r., 13.04.2024 r., 18.05.2024 r., 08.06.2024 r.

KĄCIK INFORMACJI ZAWODOWEJ

DLA KAŻDEGO

Informacje tu zawarte przeznaczone są dla każdego, bez względu na wykształcenie czy przebieg kariery zawodowej oraz doświadczenie i  wiek, a nawet tych, którzy sądzą, że wybrali dobrą drogę. Zawsze bowiem przy podejmowaniu ważnych decyzji należy zacząć  od uporządkowania wiedzy o sobie, bo znając siebie, łatwiej dokonać wyboru, zadecydować o zmianach w naszym życiu.

To klucz do naszej zawodowej i osobistej satysfakcji.

Zanim zdecydujesz – poznaj Siebie…

Zanim zdecydujesz – poznaj typy…

Zanim zdecydujesz – poznaj system

INFORMATOR DLA MATURZYSTÓW 2021
PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY 2021
OFERTY PRACY

Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:

 • przygotowanie do aktywnego kształtowania swojej ścieżki zawodowej
 • kształcenie umiejętności poznania swoich predyspozycji i wykorzystanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej
 • kształcenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy i umiejętności
 • kształcenie umiejętności planowania przyszłości i konsekwencja w dążeniu do realizacji celu
 • tworzenie postaw aktywnych, przezwyciężanie bierności, apatii i zniechęcenia
 • kształcenie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych i stresowych

Kształcenie umiejętności:

 • planowanie kariery zawodowej
 • organizowanie działań swoich i zespołu, praca w grupie
 • przygotowanie dokumentów związanych z pracą
 • poszukiwanie pracy
 • autoprezentacja
 • nawiązywanie kontaktów: rozmowy telefoniczne, listy, kontakty przez Internet
 • prowadzenie negocjacji

Cele związane z wiedzą dotyczącą:

 • zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą
 • zasad i trendów rządzących rynkiem pracy
 • podstaw prawa pracy
 • zasad prowadzenia korespondencji

SZOK-i są tylko jednym z ogniw łączących cały Ogólnopolski System Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego. Mamy nadzieję, że idea budowy SZOK-ów we wspólnym wsparciu MPiPS, MENiS, KOWEZiU oraz Urzędów Pracy ze swoją infrastrukturą stworzą dobry system poradnictwa edukacyjno-zawodowego w Polsce.

Jeżeli nauczymy każdego jak planować swój rozwój zawodowy, jak przejść od roli ucznia do roli aktywnego uczestnika rynku pracy, to każdy będzie miał szansę wykreować własną drogę kariery do swoich możliwości i wówczas zyski dla nas wszystkich będą naprawdę wielkie.

Centrum Doradztwa i Kariery to Agencja Zatrudnienia w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonująca jako instytucja rynku pracy. Naszą misją jest świadczenie usług doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i szkoleń na rzecz firm i instytucji działających w sferze publicznej i prywatnej oraz osób fizycznych.

Agencja CDiK dba o jakość świadczonych usług, dlatego też w profesjonalny sposób ułatwia firmom poszukującym pracowników kontakt z najbardziej odpowiednimi kandydatami, natomiast osobom poszukującym pracy umożliwia dostęp do aktualnych najciekawszych ofert pracy.

BIURO POŚREDNICTWA PRACY CDiK

1. Oferta dla pracodawców

 • Przyjmujemy wszelkiego typu oferty pracy: zatrudnienie pracownika na czas określony, nieokreślony, umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło) – oferty pracy stałej, sezonowej, dodatkowej, tymczasowej,
 • Prowadzimy rekrutację pracowników dla firm w różnych formach zgodnie z życzeniem pracodawcy (budujemy bazy danych o osobach zainteresowanych podjęciem pracy),
 • Wskazujemy potencjalne inne źródła oraz metody poszukiwania pracowników (m.in. współpracujemy z osobami i instytucjami upoważnionymi do prowadzenia pośrednictwa pracy),
 • Dokonujemy selekcji kandydatów do pracy poprzez m.in. ocenę ich predyspozycji zawodowych,
 • Świadczymy usługi na rzecz osób przewidzianych do zwolnień z zakładu pracy (doradztwo i szkolenia związane z aktywnym poruszaniem się na rynku pracy).

2. Oferta dla osób poszukujących pracy

 • Możliwość korzystania z posiadanych przez Agencję Zatrudnienia ofert pracy,
 • Możliwość złożenia CV, udostępnianego pracodawcom planującym zatrudnienie,
 • Możliwość rejestracji w bazie danych, z których selekcjonowani są kandydaci na stanowiska pracy zgłoszone przez pracodawców,
 • Dostęp do aktualnej bazy ofert pracy.

PORADNICTWO ZAWODOWE CDiK OFERUJE:

1. Ocenę predyspozycji zawodowych

 • Ocena kompetencji zawodowych,
 • Ustalenie optymalnych kierunków rozwoju (czyli dopasowanie predyspozycji do wymagań zawodów).

2. Tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego

 • Ustalenie obszarów i kierunków, które należy poddać działaniom diagnostycznym,
 • Rozpoznanie kierunków i obszarów optymalnego rozwoju zawodowego,
 • Budowanie Indywidualnego Programu Rozwoju,
 • Pomoc przy realizacji Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego (na życzenie Zleceniodawcy).

3. Realizacja i koordynacja indywidualnych programów rozwoju zawodowego

 • Wyznaczenie doradców zawodowych monitorujących Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego,
 • Spotkania rozwojowe dla osób objętych programem,
 • Koordynowanie realizacji wytycznych programu przez doradcę.

4. Wspomaganie rozwoju aktywności zawodowej

Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne:

 • Warsztat dotyczący aktywnego poszukiwania zatrudnienia "Mój sukces na rynku pracy",
 • Warsztat dotyczący skutecznej komunikacji w środowisku pracy "Dobra autoprezentacja drogą do sukcesu",
 • Warsztat dotyczący asertywności "Źródło sukcesu jest we mnie".