Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik mechanik

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Jedna z nich dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy maszyn i urządzeń. Drugą grupę stanowią specjaliści technolodzy. Są oni fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie.

Technik mechanik może również pracować w kontroli technicznej lub w biurze konstrukcyjnym lub technologicznym tworząc dokumentację techniczną wyrobów. Może także pracować przy obsłudze technicznej maszyn i urządzeń. Przeprowadza tam konserwację oraz regulację maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach. Określa normy czasowe procesów technologicznych i napraw. Praca ma najczęściej charakter zespołowy i wymaga zorganizowanego współdziałania.

Techników mechaników potrzebują takie dziedziny gospodarki jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo. Mogą również pracować w rzemiośle i w drobnej wytwórczości. Pracę najłatwiej można znaleźć w najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych regionach kraju. Duże możliwości zatrudnienia mają ci technicy, którzy oprócz wiedzy kierunkowej wykazują dobrą znajomość języka obcego, co związane jest ze współpracą, kooperacją i wymianą handlową z firmami krajów zachodnioeuropejskich.

Predyspozycje psychiczne i fizyczne

 • umiejętność logicznego rozumowania
 • zdolność koncentracji uwagi
 • umiejętność pracy zespołowej
 • wyobraźnia i orientacja przestrzenna
 • umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • podzielność uwagi
 • dokładność
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres i zrównoważenie emocjonalne
 • zręczność rąk i palców
 • dobry wzrok i słuch

Wskazane:

 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • wytrzymałość i odporność na zmęczenie
[zawód: technik mechanik, kod zawodu = 311502]

PKZ(M.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik energetyk, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
Słuchacz:

 1. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 2. sporządza szkice części maszyn;
 3. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 4. rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 5. rozróżnia rodzaje połączeń;
 6. przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
 7. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 8. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
 9. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
 10. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 11. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 12. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 13. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
 14. wykonuje pomiary warsztatowe;
 15. rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
 16. określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(M.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, technik mechatronik
Słuchacz:

 1. stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;
 2. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;
 3. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;
 4. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(M.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik
Słuchacz:

 1. wykonuje obliczenia dotyczące obróbki maszynowej skrawaniem;
 2. rozróżnia układy sterowania obrabiarek;
 3. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń Słuchacz: posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń; wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń; sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń; planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń; planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń; dobiera techniki i … dalej

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej Słuchacz: dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej; dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej; dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich; wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki … dalej

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Mechanika zawsze na czasie! Forma KKZ Kwalifikacja w zawodzie Technik mechanik Operator obrabiarek skrawających do metali Czas trwania   Tryb nauki Zaoczny Tryb naboru Nabór w trybie ciągłym. Już dziś możesz złożyć wniosek na KKZ M.19. Ilość godzin   Wymagania Wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana), ukończone 18 lat. Zaświadczenia Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla … dalej