Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Sekretariat słuchaczy

ul. Jana Pawła II 17

75-452 Koszalin

Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące,Szkoły Policealne,
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe,
Mariola Bublińska
tel. 94 345 18 22 wewnętrzny 38
tel. 94 345 30 60
kom.798 192 902

Kursy i szkolenia (spawanie, CNC)
Anna Warmbier
tel. 94 345 18 22 wewnętrzny 39
tel. 94 345 26 75

Starszy referent ds. słuchaczy – Mariola Bublińska
e-mail: sekretariatsluchaczy@ckukoszalin.edu.pl

 
Dzień Szkoła Podstawowa,Liceum Ogólnokształcące,
Szkoły Policealne,Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Mariola Bublińska
Kursy i szkolenia (spawanie, CNC)
Anna Wambier
Poniedziałek nieczynne 7:30 – 15:30
Wtorek 8:00 – 16:00 7:30 – 15:30
Środa 8:00 – 16:00 7:30 – 15:30
Czwartek 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00
Piątek 10:00 – 18:00 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 16:00 nieczynne

Wzory dokumentów do pobrania:

Strona tytułowa pracy kontrolnej
Podanie o dodatkowy termin złożenia pracy kontrolnej
Podanie o dodatkowy termin egzaminu
Podanie o powtarzanie semestru
Podanie o zwolnienie z poszczególnych efektów kształcenia zawodowego
Podanie – treść do samodzielnego uzupełnienia
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Upoważnienie do odbioru duplikatu świadectwa

Wnioski o przyjęcia do szkoły:

Wniosek do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
Wniosek do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych (nieletni)
Wniosek do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Wniosek do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (nieletni)
Wniosek do Szkoły Branżowej II Stopnia
Wniosek do Szkoły Policealnej nr 5
Wniosek na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy