Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Operator obrabiarek skrawających do metali

Mechanika zawsze na czasie!

Forma

KKZ

Kwalifikacja w zawodzie

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Czas trwania

 

Tryb nauki

Zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Już dziś możesz złożyć wniosek na KKZ M.19.

Ilość godzin

 

Wymagania

Ukończone 18 lat.

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

– możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie w CKU w Koszalinie (bezpłatnie),
– możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie operator obrabiarek skrawających do metali,
– możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

   

Operator obrabiarek skrawających do metali ustawia i uzbraja obrabiarki określonych grup do wykonywania różnych operacji i zabiegów. Dobiera i ustawia parametry skrawania, mocuje narzędzia, uchwyty i przyrządy. Przeprowadza obróbkę próbną, udziela instruktażu operatorom jak poprawnie wykonywać czynności podczas użytkowania obrabiarek. Kontroluje i koryguje przebieg obróbki. Po ustawieniu obrabiarki może sam ją obsługiwać, łącząc zadania ustawiacza z zadaniami operatora obrabiarki. Obsługuje takie maszyny jak: frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki, strugarki oraz obrabiarki sterowane programowo przez komputer. Ustala kolejność zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych.

Zdolności i umiejętności:

 • Zdolności techniczne
 • Znajomość czytania rysunku technicznego
 • Zdolność koncentracji uwagi
 • Szkicowanie odręczne prostych elementów maszyn
 • Umiejętność pracy w warunkach monotonnych

Predyspozycje psychiczne i fizyczne:

 • Spostrzegawczość
 • Dokładność i precyzja
 • Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
 • Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Dobry wzrok i słuch
 • Podzielność i koncentracja uwagi

Korzyści dla Ciebie:

 • nauczysz się podstaw elektrotechniki i elektroniki, konstrukcji maszyn, technik wytwarzania,
 • poznasz technologie obróbki skrawaniem,
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu działalności gospodarczej w branży mechanicznej,
 • poznasz język obcy w branży mechanicznej.

Możliwości zatrudnienia:
Operatorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem.
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

PKZ(M.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik energetyk, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,

Słuchacz:

 1. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 2. sporządza szkice części maszyn;
 3. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 4. rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 5. rozróżnia rodzaje połączeń;
 6. przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
 7. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 8. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
 9. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
 10. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 11. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 12. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 13. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
 14. wykonuje pomiary warsztatowe;
 15. rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
 16. określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(M.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik
Słuchacz:

 1. wykonuje obliczenia dotyczące obróbki maszynowej skrawaniem;
 2. rozróżnia układy sterowania obrabiarek;
 3. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Mechanika zawsze na czasie! Forma KKZ Kwalifikacja w zawodzie Technik mechanik Operator obrabiarek skrawających do metali Czas trwania   Tryb nauki Zaoczny Tryb naboru Nabór w trybie ciągłym. Już dziś możesz złożyć wniosek na KKZ M.19. Ilość godzin   Wymagania Wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana), ukończone 18 lat. Zaświadczenia Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla … dalej