Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach PGF.04. i PGF.05., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych i PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

Słuchacz w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
  • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
  • przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
  • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
  • prowadzenia procesów drukowania.