Egzamin maturalny

Aktualności egzaminu maturalnego:

UWAGA MATURZYŚCI – ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO I INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU POPRAWKOWEGO

Odbiór wyników egzaminu maturalnego Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane 09.07.2024 r. od godz. 11.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni, zgodnie z godzinami pracy sekretariatu. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może … dalej

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2024 CZĘŚĆ USTNA

JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2024 CZĘŚĆ PISEMNA

JĘZYK POLSKI  – POZIOM PODSTAWOWY MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY JĘZYK ROSYJSKI – POZIOM PODSTAWOWY WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM ROZSZERZONY JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY HISTORIA – POZIOM ROZSZERZONY HISTORIA SZTUKI – POZIOM ROZSZERZONY

Komunikat– DEKLARACJE OSTATECZNE! Matura 2024

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2024 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2024 r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną. Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji, w … dalej

MATURA 2024 – DEKLARACJE !

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego: Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r., zobowiązany jest do dnia 2 października 2023r. złożyć wstępną deklarację (załącznik 1a) przystąpienia do egzaminu maturalnego. Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2024!!! Absolwent z lat ubiegłych, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego … dalej

zobacz więcej

Egzamin maturalny 2024