Konkurs geograficzny p.t. „ Polska – piękny kraj Unii Europejskiej w samym środku Europy ‘’

W dniu 5 IV 2024r. odbył się w naszej szkole II etap konkursu geograficznego p.t. „ Polska – piękny kraj Unii Europejskiej w samym środku Europy ‘’. W konkursie wzięło udział 46 uczniów Liceum Ogólnokształcącego.
Pierwszy etap konkursu zakończył się 27 marca i polegał na wykonaniu plakatów promujących walory przyrodnicze i kulturowe krain geograficznych Polski.

Drugi etap, który odbył się 5 IV 2024r. miał formę testu jednokrotnego wyboru i składał się z 23 pytań. Tematyką tego etapu były wiadomości dotyczące środowiska przyrodniczego i gospodarki naszego kraju oraz przynależności Polski do UE i NATO.


Organizator konkursu
Nauczyciel geografii Anna Sikorska