Fotograf

Pasja fotograficzna, Twoim zawodem!

Forma

KKZ

Kwalifikacja w zawodzie

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

(poprzednia nazwa: AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu; A.20. Rejestracja i obróbka obrazu)

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Już dziś możesz złożyć wniosek

Ilość godzin

700 godzin (545 h zawodowych + 135 h ogólnych)

Wymagania

ukończone 18 lat.

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji AUD.02. – świadectwo potwierdzające kwalifikację

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

Filmy z zajęć
Fotografie naszych słuchaczy:

Fotograf to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i prezentowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu, nowoczesnego sprzętu i metod rejestracji obrazu oraz posiadający kompetencje umożliwiające mu pełną aktywność zawodową na współczesnym rynku pracy. Fotografuje obiekty architektoniczne, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę, wykonuje: fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne.

Korzyści dla Ciebie:

  • poznasz podstawy warsztatu fotograficznego (takie jak sprawna obsługa aparatu czy właściwy dobór parametrów decydujących o poprawnym naświetleniu),
  • nauczysz się rejestracji, kopiowania obrazu,
  • dowiesz się, jak dokonywać obróbki cyfrowej przy użyciu nowoczesnych technik oraz obróbki konwencjonalnej,
  • nauczysz się katalogować i archiwizować zbiory.

Możliwości zatrudnienia:

Fotografia od wielu lat jest wykorzystywana we wszystkich niemal dziedzinach działalności człowieka. Rośnie zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowaną kadrę w zakresie szeroko rozumianych technik obrazowania i kreacji obrazów. Dlatego pracodawcy będą coraz bardziej zainteresowani zatrudnianiem profesjonalistów do różnych zastosowań fotografii wymagających odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności praktycznych.

Fotograf może:

  • prowadzić własną działalność usługową,
  • pracować w firmie fotograficznej,
  • być zatrudnionym w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności, np.: redakcje prasowe, agencje reklamowe, telewizja, policja, biblioteki, muzea, placówki naukowo-techniczne i archiwa.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent KKZ w zawodzie fotograf po potwierdzeniu kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik fotografii i multimediów po potwierdzeniu kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Jeśli słuchacz KKZ nie posiada wykształcenia średniego, a chce uzyskać dyplom technika w zawodzie, może bezpłatnie uzupełnić wykształcenie w CKU Koszalin w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Naukę w LO można podjąć równocześnie z nauką na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.