Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2018

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Do kogo składa? Do kiedy?

(deklaracja wstępna)

Do kiedy?

(deklaracja ostateczna)

Deklaracja

(załącznik)

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017r.

obowiązkowo !!!

 

Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2018

do 07 lutego 2018 r. Zał. 1a_N
Absolwent, który kończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017 do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r.

(nieobowiązkowo)

do 07 lutego 2018 r. Zał. 1a_N
Absolwent, który kończył LO w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017 i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE. do dyrektora szkoły macierzystej  

 

————

do 31 grudnia 2017 r. Zał. 1a_N

+ zał. 2

Absolwent LO, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i przystępuje  do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższenie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017 r.

(nieobowiązkowo)

do 07 lutego 2018 r. Zał. 1d_S
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE  

 

—————–

 

do 31 grudnia 2017 r. Zał. 1b_N