HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2024 CZĘŚĆ USTNA

JĘZYK POLSKI

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
15.05.2024 środa       102 8 LZ 2023 900  – 1130 9
absolwenci z lat ubiegłych 2015 1215  – 1345 4
16.05.2024 czwartek   102 8 LS 2023 900 – 1445 14

JĘZYK ANGIELSKI

Data Sala Semestr   Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
14.05.2024 wtorek       102 8LS

8LZ

2023     900  – 1630 21
absolwenci z lat ubiegłych 2015 3

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2024 CZĘŚĆ PISEMNA

JĘZYK POLSKI  – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
07.05.2024 wtorek   17   klub szkolny 8 LS 8 LZ 2023 900  – 1300 23
absolwenci z lat ubiegłych 2015 900  – 1150 1

MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
08.05.2024 środa     17   klub szkolny 8 LS 8 LZ 2023 900  – 1200 23
absolwenci z lat ubiegłych 2015 900  – 1150 6

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
09.05.2024 czwartek   17   klub szkolny

8 LS 8 LZ

2023 900  – 1100 21
 110 absolwenci z lat ubiegłych 2015 900  – 1100 2

JĘZYK ROSYJSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
09.05.2024 czwartek   17   klub szkolny 8 LS 2023 1400  – 1600 2

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
10.05.2024 piątek   17 klub szkolny 8 LZ 2023 900  – 1200 2

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
13.05.2024 poniedziałek   17 klub szkolny 8LS 8 LZ 2023 900  – 1130 18

MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
15.05.2024 środa   202 8LS 2023 900  – 1200 4

JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
20.05.2024 poniedziałek   17   klub szkolny 8 LS 2023 900  – 1230 4
 110 absolwenci z lat ubiegłych 2015 900  – 1200 1

HISTORIAPOZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
21.05.2024 wtorek 17 klub szkolny 8 LS   2023 900  – 1200   1  

HISTORIA SZTUKIPOZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
22.05.2024 środa 17 klub szkolny 8 LS   2023 1400  – 1700     1  

Komunikat– DEKLARACJE OSTATECZNE! Matura 2024

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2024 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2024 r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji, w odpowiednim miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

Słuchacz, który rezygnuje z przystąpienia do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do napisania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

MATURA 2024 – OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY!

Dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2024 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny. Na stronie internetowej OKE pod adresem:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,800,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

należy ustalić wysokość opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY. Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci mają dodatkowo obowiązek dostarczyć do dyrektora szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

MATURA 2024 – DEKLARACJE !

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego:

  • Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r., zobowiązany jest do dnia 2 października 2023r. złożyć wstępną deklarację (załącznik 1a) przystąpienia do egzaminu maturalnego. Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2024!!!
  • Absolwent z lat ubiegłych, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego 2024 zobowiązany złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2024 r. Deklaracja wstępna nie jest obowiązkowa. Formularz deklaracji jest dostępny na stronie OKE w Poznaniu:

https://www.oke.poznan.pl/cms,6457,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2023_2024.htm

MATURA 2024 – DOSTOSOWANIA!

Do dnia 2 października 2024 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2023

CZĘŚĆ PISEMNA

JĘZYK POLSKI  – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
04.05.2023 czwartek   17 klub szkolny absolwent z lat ubiegłych 900  – 1150 1

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
05.05.2023 piątek   17 klub szkolny absolwent z lat ubiegłych 900  – 1100 1

JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
05.05.2023 piątek 17 klub szkolny absolwent z lat ubiegłych 1400  – 1600 1

MATEMATYKA-POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
08.05.2023 poniedziałek     17 klub szkolny absolwent z lat ubiegłych 900  – 1150 1

JĘZYK POLSKI-POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
17.05.2023 środa   17 klub szkolny absolwent z lat ubiegłych 900  – 1200 1

CZĘŚĆ USTNA

JĘZYK POLSKI

Data Sala Semestr/liczba osób Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
10.05.2023 środa   102 absolwent z lat ubiegłych 900  – 930 1

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut wcześniej oraz zabrać ze sobą dowód osobisty.

JĘZYK NIEMIECKI

Data Miejsce zdawania egzaminu Sala Godzina
 
Liczba zdających
16.05.2023
środa
 
V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema
w Koszalinie, ul. Jedności 9
203 około 1000 1 absolwent z lat ubiegłych

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut wcześniej oraz zabrać ze sobą dowód osobisty i świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – przypomnienie

W dniu 23.08.2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się egzamin maturalny
w terminie poprawkowym:

  • matematyka poziom podstawowy – sala 17 (klub szkolny)
  • język angielski poziom podstawowy– sala 110.

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8:30 z dowodem tożsamości lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz długopisem z czarnym tuszem.

Na egzamin z matematyki dodatkowo należy zabrać linijkę i cyrkiel.

Do zobaczenia!

Uwaga maturzyści – odbiór wyników egzaminu maturalnego i informacje dotyczące egzaminu poprawkowego

Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane 5.07.2022 r. od godz. 12.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni, zgodnie z godzinami pracy sekretariatu. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych
    w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, o którym mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, nie później niż do 12 lipca 2022 r. składa w sekretariacie 112 pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

UWAGA!

Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego, a nie złożą oświadczenia, nie będą mogły do przystąpić do poprawki.

Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się w dniu 23.08.2022 r. Kolejne szczegółowe informacje dotyczące tego egzaminu zamieszczone będą w sierpniu na stronie internetowej szkoły.

UWAGA MATURZYŚCI! – WAŻNE INFORMACJE PRZED EGZAMINAMI

Od 4 maja 2022 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne. Prosimy o dokładne sprawdzenie harmonogramu egzaminów dostępnego na naszej stronie. Przypominamy o zabraniu ze sobą na każdy egzamin dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz długopisu z czarnym tuszem (dobrze mieć zapasowy).

Na egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym w dniach 4-6 maja 2022 r. należy zgłosić się o godzinie 8.20. Na pozostałe egzaminy 30 minut wcześniej (8.30, jeśli egzamin rozpoczyna się o 9.00 lub 13.30, jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00).

Informacje o przyborach, które trzeba ze sobą zabrać na poszczególne egzaminy przedstawione są
w tabeli poniżej:

PrzedmiotPrzyboryZapewnia
 J. polskisłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowo szkoła
 Matematykalinijka
cyrkiel
kalkulator prosty
Wybrane wzory matematyczne
obowiązkowo zdający
obowiązkowo zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła
 Biologialinijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
fakultatywnie zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła
Wiedza
o społeczeństwie
kalkulator prostyobowiązkowo szkoła
 
Chemia
linijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
fakultatywnie zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła
Historialupafakultatywnie zdający
 Geografia linijka
kalkulator prosty
lupa
obowiązkowo zdający
obowiązkowo szkoła
fakultatywnie zdający
 Fizykalinijka
kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
fakultatywnie zdający
obowiązkowo szkoła
obowiązkowo szkoła

Uwaga!

Na egzaminie niedozwolone jest korzystanie z ołówka i długopisów zmazywalnych/ścieralnych oraz wniesienie na salę urządzeń telekomunikacyjnych!!!

Wpuszczanie do sal egzaminacyjnych będzie się odbywało, zgodnie z następującą kolejnością: semestr 6 LSa, semestr 6 LSb, semestr 6 LZ (kończący w kwietniu 2022 r.), semestr 6 LZ (kończący w styczniu 2022 r.) oraz absolwenci z lat ubiegłych.

Życzymy Wam łatwych zadań, połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły!

Trzymamy za Was kciuki!

Harmonogram egzaminu maturalnego – sesja wiosenna 2022

CZĘŚĆ PISEMNA

JĘZYK POLSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
04.05.2022

środa

22

sala gimnastyczna

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

absolwenci z lat ubiegłych

900  – 1150 41

 

MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
05.05.2022

czwartek

22

sala gimnastyczna

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

absolwenci z lat ubiegłych

900  – 1150 46

 

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
06.05.2022

piątek

22

sala gimnastyczna

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

absolwenci z lat ubiegłych

900  – 1100 39

 

JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
06.05.2022

piątek

110 6 LSa 1400  – 1600 1

 

JĘZYK WŁOSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
06.05.2022

piątek

17

klub szkolny

6 LSa 1400  – 1600 1

 

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
09.05.2022

poniedziałek

17

klub szkolny

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

900  – 1130 20

 

JĘZYK POLSKI  – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
10.05.2022

wtorek

17

klub szkolny

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

absolwent z lat ubiegłych

900  – 1200 11

 

MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
11.05.2022

środa

17

klub szkolny

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

900  – 1200 6

 

BIOLOGIA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
12.05.2022

czwartek

17

klub szkolny

6 LSa

6 LSb

6LZ (zima)

absolwent z lat ubiegłych

900  – 1200 4

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
13.05.2022

piątek

17

klub szkolny

absolwent z lat ubiegłych 900  – 1200 1

 

CHEMIA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
16.05.2022

poniedziałek

17

klub szkolny

absolwent z lat ubiegłych 900  – 1200 1

 

JEZYK WŁOSKI – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
16.05.2022

poniedziałek

17

klub szkolny

6LSa 1400  – 1630 1

 

HISTORIA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
17.05.2022

wtorek

17

klub szkolny

6 LSa 900  – 1200 1

 

GEOGRAFIA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
18.05.2022

środa

17

klub szkolny

6 LSa

6 LSb

6 LZ (wiosna)

6LZ (zima)

900  – 1200 10

 

FIZYKA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
19.05.2022

czwartek

17

klub szkolny

6 LZ (wiosna) 900  – 1200 1