Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2020

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 Do kogo składa?Do kiedy?
(deklaracja wstępna)
Do kiedy?
(deklaracja ostateczna)
Deklaracja
(załącznik)
Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020r.do dyrektora szkoły macierzystejdo 30 września 2019 r.
obowiązkowo !!!

Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury
2020
do 07 lutego 2020 r.Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO w roku szkolnym 2018/2019 włącznie;
absolwent, który ukończył technikum  w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019
do dyrektora szkoły macierzystejdo 30 września 2019 r.
(nieobowiązkowo)
do 07 lutego 2020 r.Zał. 1a
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez OKE
* Absolwent, który kończył LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
* Absolwent, który ukończył technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019
do dyrektora szkoły macierzystej————do 31 grudnia 2019 r.Zał. 1a
+ zał. 2
Absolwenci nieistniejących już typów szkół
* Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
* Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
do dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2019 r. Zał. 1b
Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015do dyrektora szkoły macierzystejdo 30 września 2019 r. (nieobowiązkowo)do07 lutego 2020 r.Zał. 1d
Absolwent technikum ,który ukończył szkolę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez OKEdo dyrektora szkoły macierzytej ———— do 31 grudnia 2019 r.zał. 1d + Zał. 2
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałoścido dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2019 r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwa dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) do dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2019 r. Zał. 1c

UWAGA!
Do dnia 30 września 2019 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Załączniki: