20 lipca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Szachów.

 

Mimo że szachy uważane są za trudną grę, tak naprawdę wystarczy jedna lekcja, by poznać podstawowe zasady i rozegrać pierwszą partię.

Ostatnio zainteresowanie szachami ożywiła książka Waltera Tevisa oraz serial nakręcony na jej podstawie – „Gambit królowej”.

Nie zapominajmy też o rodzimych pozycjach. Partyjkę szachów regularnie rozgrywają bohaterowie serialu „Ksiądz Mateusz”. Natomiast miłośnik szachów, aptekarz w „Paradzie oszustów” (odc. 1 „Mistrz zawsze traci”) dokonuje zręcznego przekrętu. Pisze listy do dwóch szachowych arcymistrzów i wzywa ich na korespondencyjny pojedynek. Obaj panowie, przekonani o swej wyższości, podejmują grę z aptekarzem. Szybko przekonują się jednak, że amator reprezentuje bardzo wysoki poziom. Co się kryje za sukcesami skromnego, nieznanego nikomu gracza? Arcymistrzowie grają ze sobą!

Szachy to gra z ponad 1000-letnią tradycją, uznawana za doskonałą rozrywkę oraz ćwiczenie dla umysłu.

Szachy uczą logicznego myślenia, poprawiają koncentrację i rozwijają wyobraźnię. To także gra, która uczy odpowiedzialności za swoje posunięcia i brania na siebie ich konsekwencji. (Michał Kanarkiewicz)

To gra, która uczy życia – strategicznego myślenia, planowania, przewidywania posunięć przeciwnika, a co najważniejsze: uczy przegrywania. (Jan Krzysztof Duda)

Operatorzy CNC i spawacze – znów w natarciu

Dziś gościliśmy w GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o.

Firma jest jednym z największych dostawców technologii procesowych dla przemysłu przetwarzania żywności oraz wielu innych branż. Specjalizuje się w produkcji maszyn, instalacji oraz technologii i komponentów procesowych.

W Koszalinie działa od 1991 r. Jednostka buduje głównie pompy, zawory i komponenty.

Po uruchomieniu w 2022 r. nowej hali produkcyjnej, fabryka będzie koncentrować się na produkcji komponentów ze stali nierdzewnej oraz kompleksowej obróbce skrawaniem. Zatrudnienie znajdzie ok. 200 osób. Firma już poszukuje wykwalifikowanych operatorów obrabiarek CNC i spawaczy.

ZAPRASZAMY:

 • na kwalifikacyjny kurs zawodowy MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • na kursy spawania (TIG / MAG / MIG / MMA / 311)

Zdobyte w CKU Koszalin wykształcenie, kwalifikacje zawodowe dają szansę na zatrudnienie w dobrze prosperującej, nowoczesnej i intensywnie rozwijającej się firmie w Koszalinie oferującej stabilne warunki zatrudnienia.

HARMONOGRAM EGZAMINNÓW POPRAWKOWYCH ORAZ W TERMINIE DODATKOWYM


Semestr

Termin

Godzina

Przedmiot

Sala

7 P

25.08.2021 r.

środa

9:00

język angielski

108

10:00

język polski

105

26.08.2021 r.

czwartek

10:30

biologia

chemia

204

30.08.2021 r.

poniedziałek

9:30

fizyka

109

10:00

informatyka

8

10:30

matematyka

103

4 LSb

25.08.2021 r.

środa

9:00

język angielski

108

10:30

historia i społeczeństwo

105

26.08.2021 r.

czwartek

9:00

język polski

204

30.08.2021 r.

poniedziałek

9:00

geografia

109

9:30

matematyka P i R

109

2 LZ

24.08.2021 r.

wtorek

9:00

geografia P

geografia R

102

10:00

podstawy przedsiębiorczości

102

25.08.2021 r.

środa

9:00

język angielski

108

10:30

historia

wos

105

26.08.2021 r.

czwartek

9:00

język polski

204

10:30

biologia

chemia

204

27.08.2021 r.

piątek

9:00

matematyka P i R

103

30.08.2021 r.

poniedziałek

9:30

fizyka

109

10:00

informatyka

8

4 LZ

24.08.2021 r.

wtorek

9:00

geografia

102

9:15

język angielski

105

10:30

język polski

105

25.08.2021 r.

środa

10:30

historia i społeczeństwo

105

27.08.2021 r.

piątek

9:00

matematyka P i R

103

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI – odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że dniu 9 lipca 2021r. od godziny 11.00 i w następne dni  (zgodnie z godzinami pracy sekretariatu słuchaczy – pokój 112) możliwy będzie odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Przy odbiorze konieczne jest posiadanie dowodu tożsamości, a w przypadku słuchaczy nieletnich legitymacji szkolnej.

Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia maseczką nosa i ust.

UWAGA MATURZYŚCI – ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO I INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU POPRAWKOWEGO

Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki  egzaminu maturalnego będą wydawane 5.07.2021r. od godz. 11.00
w sekretariacie nr 112 lub w następne dni, zgodnie z godzinami pracy sekretariatu. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście  za okazaniem dowodu tożsamości. Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia maseczką nosa i ust.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Absolwent, o którym mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, nie później niż do 12 lipca 2021 r. składa w sekretariacie 112 pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną. Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego, a nie złożą oświadczenia, nie będą mogły do przystąpić do poprawki.

Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się w dniu 24.08.2021r. Kolejne szczegółowe  informacje dotyczące tego egzaminu zamieszczone będą w sierpniu na stronie internetowej szkoły.

Szlachetne fotografie

Prawie koniec roku szkolnego, a praca w ciemni fotograficznej wre. Słuchacze kursu K82 FOTOGRAF pod okiem Marty Adamczak uczą się szlachetnej techniki. Ta fotograficzna technika szlachetna to cyjanotypia, technika powielania obrazu,  wykorzystująca światłoczułość soli żelaza. Powstała odbitka ma charakterystyczny odcień błękitu pruskiego.

Jak to wygląda w praktyce?

Przygotowujemy specjalny roztwór i nakładamy go za pomocą pędzla na powierzchnię papieru . Po wyschnięciu naświetlamy papier, a potem płuczemy  odbitkę w zimnej wodzie.

Jaki roztwór? Czym naświetlamy? Jak zmienić kolor odbitki? Jak przenieść obraz na koszulkę?

Tego dowiecie się na zajęciach fotografii.

Zapraszamy

Ważne informacje dla Ósmoklasistów oraz ich Rodziców/Opiekunów prawnych

Terminy egzaminu ósmoklasisty 2021

Przedmiot Data Godzina
J. polski 25.05.2021 (wtorek) 9.00
Matematyka 26.05.2021 (środa) 9.00
J. angielski 27.05.2021 (czwartek) 9.00

 Na egzamin należy zgłosić co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem!

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID- 19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych: długopisu z czarnym tuszem, linijki na egzaminie z matematyki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zdający ma obowiązek przyniesienia na egzamin własne przybory, wymienione wyżejPrzypominamy, że na egzaminie ołówek jest zabroniony.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Jeśli jest taka konieczność, na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą, pojemność do 1 litra.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających i zakodowaniu arkusza. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej i zakodowania swoich arkuszy. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe –mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
 3. Uzasadniona sytuacja, w której dany zdający ze względów opisanych w punkcie 11nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły wraz udokumentowaniem tej sytuacji, nie później niż do 14 maja 2021 r. na adres
  e-mail: dyrektor@ckukoszalin.edu.plNie zgłoszenie tego faktu w terminie skutkuje obowiązkiem zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
 4. Po wejściu do szkoły oraz do sali egzaminacyjnej będzie obowiązywała bezwzględna dezynfekcja rąk.
 5. trakcie egzaminu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka) w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy
z arkuszem egzaminacyjnym,

3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

 1. Przed egzaminem i po jego zakończeniu obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się, np. przy wejściu do szkoły. Wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą
  z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 2. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, kontaktu ze służbami medycznymi).

UWAGA!

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 2021 prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia przed każdym egzaminem. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych zasadach. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

Bardzo prosimy o ciągłe śledzenie informacji dotyczących egzaminu umieszczanych na stronie  naszej szkoły.

OŚWIADCZENIE

Różowa skrzyneczka

Walka z ubóstwem menstruacyjnym to główny cel inicjatywy „Różowa skrzyneczka”. W jej ramach w wybranych miejscach w Polsce pojawiają się specjalne punkty z bezpłatnymi podpaskami i tamponami. Teraz w akcję włączyło się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie.

Nieduża metalowa skrzyneczka jest różowa i zapakowana środkami higienicznymi dla kobiet. Na drzwiczkach jest rysunek czerwonej kropli, a w środku – tampony i podpaski.

Nasza różowa skrzyneczka jest powieszona w damskiej toalecie, tak żeby każda osoba, która tego potrzebuje, mogła z niej skorzystać w dyskretnym miejscu.

Jak pokazują badania, ponad 1/5 dziewczynek w Polsce ze względu na brak dostępu do środków higieny osobistej opuszcza zajęcia w szkole, a 10% nie wychodzi w tym czasie z domu. Oznacza to, że nawet 4% kobiet w Polsce doświadcza ograniczenia podstawowego prawa do edukacji i wolności.

Szczepienia 16+

W poniedziałek, 17 maja br. została otwarta rejestracja na szczepienia dla osób, które ukończyły 16. rok życia. Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach, otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia. Dla tych osób e-skierowania będą wystawiane raz w tygodniu, w poniedziałki.

16- i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz – Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Można zrobić to w domu. Dzięki wcześniej uzupełnionemu i podpisanemu formularzowi oraz zgodzie rodzic nie będzie musiał był obecny podczas szczepienia.

Ważne! Kwestionariusz wypełnia zarówno osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka.

Kwestionariusz_wstępnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepełnoletniej_przeciw_COVID-19
Więcej informacji