Egzaminu ósmoklasisty 2024 r.

14.05.2024 r. godz. 9.00 – język polski
15.05.2024 r. godz. 9.00 – matematyka
16.05.2024 r. godz. 9.00 – język angielski.

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.20 z dowodem potwierdzającym tożsamość i długopisem/piórem z czarnym tuszem, dodatkowo na egzamin z zakresu matematyki należy zabrać: linijkę.

Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę egzaminacyjną.

Przystąpienie do wszystkich egzaminów jest jednym z warunków otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

84. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Katyń

Po 17 września 1939 r. do sowieckiej niewoli trafiło ponad 200 tys. polskich jeńców. Szeregowi zostali zwolnieni, część trafiła do obozów pracy. Oficerów sowieci zamknęli w obozach NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Trafiło tam wielu generałów, m.in. Mieczysław Smorawiński, Bronisław Bohaterewicz, Stanisław Haller, Franciszek Sikorski. Wśród osadzonych znaleźli się także funkcjonariusze mundurowi, szczególnie Policji Państwowej.

Na początku 1940 r. sowieckie władze zdecydowały o zamordowaniu polskich jeńców. 2 marca 1940 r. Ławrientij Beria skierował do Stalina notatkę, w której określił jeńców „wrogami ZSRR” i zaproponował ich rozstrzelenie. Plan szefa NKWD został zaakceptowany przez politbiuro. Trzy dni później wydało ono tajną decyzję o zamordowaniu polskich oficerów. 22 marca Beria wydał rozkaz o „rozładowaniu” więzień NKWD.

Więźniów obozu w Kozielsku transportowano przez Smoleńsk i Gniezdowo, a mordowano w Lesie Katyńskim. Osoby uwięzione w obozie starobielskim mordowano w siedzibie NKWD obwodu charkowskiego, a ciała zakopywano w rejonie wsi Piatichatki. Natomiast więzionych w Ostaszkowie przewożono do siedziby zarządu NKWD obwodu kalinińskiego (dziś miasto Twer). Łącznie Sowieci wymordowali ponad 14,5 tys. polskich oficerów. Znalazła się wśród nich także kobieta, ppor. pilot Janina Lewandowska. Śmierci uniknęło 395 osób.

Oprócz oficerów życie straciły także osoby przetrzymywane w więzieniach tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Byli wśród nich oficerowie, policjanci, działacze polityczni i społeczni, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, urzędnicy państwowi.

Rosjanie dopiero w kwietniu 1990 r. uznali swoją odpowiedzialność za zbrodnię. W roku 1992, na polecenie ówczesnego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna strona polska otrzymała kopie dokumentów dotyczących zbrodni, w tym wspomnianej tajnej decyzji politbiura z 5 marca 1940 r.

 

Źródło:
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/94197,Zbrodnia-katynska-Najwazniejsze-fakty.html

fotografia – https://ipn.gov.pl/pl/zbrodnia-katynska/141887,81-rocznica-Zbrodni-Katynskiej-IPN-oddaje-hold-ofiarom-sowieckiego-mordu.html

Konkurs geograficzny p.t. „ Polska – piękny kraj Unii Europejskiej w samym środku Europy ‘’

W dniu 5 IV 2024r. odbył się w naszej szkole II etap konkursu geograficznego p.t. „ Polska – piękny kraj Unii Europejskiej w samym środku Europy ‘’. W konkursie wzięło udział 46 uczniów Liceum Ogólnokształcącego.
Pierwszy etap konkursu zakończył się 27 marca i polegał na wykonaniu plakatów promujących walory przyrodnicze i kulturowe krain geograficznych Polski.

Drugi etap, który odbył się 5 IV 2024r. miał formę testu jednokrotnego wyboru i składał się z 23 pytań. Tematyką tego etapu były wiadomości dotyczące środowiska przyrodniczego i gospodarki naszego kraju oraz przynależności Polski do UE i NATO.


Organizator konkursu
Nauczyciel geografii Anna Sikorska

Easter in Great Britain –Wielkanoc w Wielkiej Brytanii i na świecie

W dniach 22.03.2024 r. i 27.03.2024 r. odbyła się impreza szkolna ‘Easter in Great Britain’ w Centrum. Z tej okazji została przygotowana prezentacja multimedialna pt. ‘Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Wielkiej Brytanii” dla słuchaczy SP i LO oraz dekoracje wielkanocne promujące imprezę szkolną. W czasie imprezy szkolnej słuchacze Szkoły Podstawowej wykonywali kartki
wielkanocne oraz pisali życzenia świąteczne. Słuchacze poznali słownictwo, symbole i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi. Na zakończenie zajęć zrobiono wystawkę kartek świątecznych wykonanych przez słuchaczy.

Słuchacze LO w trakcie zajęć obejrzeli prezentację multimedialną pt.” Jak Brytyjczycy obchodzą Święta Wielkanocne?” oraz poznali tradycje i zwyczaje wielkanocne w Australii, Francji, Niemczech, w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach skandynawskich. W trakcie zajęć słuchacze rozwiązywali zadania nt. tradycji wielkanocnych na świecie, rozszyfrowywali wyrazy i układali hasła związane z Wielkanocą. Słuchacze LO uczestniczyli także w konkursie na plakat pt. ” Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Wielkiej Brytanii i na świecie”. Na zakończenie słuchacze liceum Ogólnokształcącego rozwiązali Quiz wielkanocny. W konkurencjach brało udział 20 słuchaczy. Wszystkie konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Organizatorem imprezy była nauczycielka języka angielskiego w Centrum Dorota Czarnecka.

Odbiór wyników egzaminu zawodowego (sesja Zima 2024)

1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 27 marca 2024 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji Zima 2024.

2. Zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji Zima 2024 mogą złożyć deklaracje o ponowne przystąpienie do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 w terminie do 4 kwietnia 2024 r.

3. Informujemy, że certyfikaty kwalifikacji zawodowej oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 zdający będą mogli odbierać w szkole, w sekretariacie słuchaczy (1 piętro, pok. 112) od dnia 8 kwietnia 2024 r. , od godz. 12:00, po okazaniu dowodu osobistego.

VI Targi Pracy

20 marca w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie odbyły się VI Targi Pracy.

Podczas wydarzenia uczniowie  mieli okazję zapoznać się z najnowszymi ofertami edukacyjnymi oraz informacjami o sytuacji na rynku pracy, poszukiwanych zawodach i specjalnościach.

Dzięki zorganizowanym targom uczniowie, którzy szukają możliwości rozwoju mieli też sposobność do bezpośredniej rozmowy m. in. na temat proponowanych przez CKU Koszalin możliwości poszerzenia zawodowych kompetencji, ścieżek edukacji i kariery.

Dzień Kobiet i Mężczyzn w CKU oraz podsumowanie semestru jesiennego

Z inicjatywy Samorządu Słuchaczy pod opieką pani Jolanty Kaczmaryk został zorganizowany Apel z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzn.

Słuchacze w zabawny sposób przedstawili ciekawostki odnośnie kobiet i mężczyzn, wszystko oprawione muzyką tego święta. Kobiety zostały obdarowane własnoręcznie wykonanymi przez panów sercami z afirmacjami natomiast mężczyźni słodkościami.

Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze i dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń i emocji.

Podczas apelu zostali wyróżnieni słuchacze, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz najlepszą frekwencję i brali udział w konkursach w semestrze jesiennym roku szkolnego 2023/2024.

Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY wiedzy i uzdolnień artystycznych.