HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2024 CZĘŚĆ USTNA

JĘZYK POLSKI

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
15.05.2024 środa       102 8 LZ 2023 900  – 1130 9
absolwenci z lat ubiegłych 2015 1215  – 1345 4
16.05.2024 czwartek   102 8 LS 2023 900 – 1445 14

JĘZYK ANGIELSKI

Data Sala Semestr   Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
14.05.2024 wtorek       102 8LS

8LZ

2023     900  – 1630 21
absolwenci z lat ubiegłych 2015 3

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2024 CZĘŚĆ PISEMNA

JĘZYK POLSKI  – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
07.05.2024 wtorek   17   klub szkolny 8 LS 8 LZ 2023 900  – 1300 23
absolwenci z lat ubiegłych 2015 900  – 1150 1

MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
08.05.2024 środa     17   klub szkolny 8 LS 8 LZ 2023 900  – 1200 23
absolwenci z lat ubiegłych 2015 900  – 1150 6

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
09.05.2024 czwartek   17   klub szkolny

8 LS 8 LZ

2023 900  – 1100 21
 110 absolwenci z lat ubiegłych 2015 900  – 1100 2

JĘZYK ROSYJSKI – POZIOM PODSTAWOWY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
09.05.2024 czwartek   17   klub szkolny 8 LS 2023 1400  – 1600 2

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
10.05.2024 piątek   17 klub szkolny 8 LZ 2023 900  – 1200 2

JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
13.05.2024 poniedziałek   17 klub szkolny 8LS 8 LZ 2023 900  – 1130 18

MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
15.05.2024 środa   202 8LS 2023 900  – 1200 4

JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
20.05.2024 poniedziałek   17   klub szkolny 8 LS 2023 900  – 1230 4
 110 absolwenci z lat ubiegłych 2015 900  – 1200 1

HISTORIAPOZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
21.05.2024 wtorek 17 klub szkolny 8 LS   2023 900  – 1200   1  

HISTORIA SZTUKIPOZIOM ROZSZERZONY

Data Sala Semestr Formuła Godzina/czas trwania egzaminu Liczba zdających
22.05.2024 środa 17 klub szkolny 8 LS   2023 1400  – 1700     1  

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Play Parku

Pomimo natłoku obowiązków szkolnych i zawodowych, słuchacze klasy 8 znaleźli siły i chęci, by wybrać się  do koszalińskiego Play Parku.

To świetne miejsce dla każdego bez względu na wiek czy doświadczenie. Na słuchaczy czekało mnóstwo rozrywki i wyskokowych atrakcji. Każdy mógł czerpać przyjemności ze skakania na trampolinach czy zabawy w basenie z gąbkami. Można by rzec, że były to niebanalne zajęcia W-F-u.

Zabawy i gry ruchowe stanowią ważny element kształcenia i wychowania młodzieży. O ich wartości świadczą uniwersalne możliwości zastosowania gier i zabaw, wpływ na rozwój kontaktów rówieśniczych, jak również możliwość udziału w kreatywnych zajęciach wychowawczych lub po prostu przyjemne spędzenie wolnego czasu.

Harmonogram egzaminów poprawkowych i w terminie dodatkowym

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

ORAZ W TERMINIE DODATKOWYM

SZKOŁA STACJONARNA

Semestr

Przedmiot

Dzień

Godzina

Sala

 

 

 

8P

 

język polski

 

30.01.2024 r.

wtorek

 

900

203

historia/wos

31.01.2024 r.

środa

1330

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 LS

język polski

31.01.2024 r.

środa

1400

204

historia

31.01.2024 r.

środa

1330

104

historia i teraźniejszość

31.01.2024 r.

środa

1330

104

matematyka

1.02.2024 r.

czwartek

1300

109

informatyka

1.02.2024 r.

czwartek

1400

10

geografia

1.02.2024 r.

czwartek

1335

105

chemia

30.01.2024 r.

wtorek

900

102

biologia

30.01.2024 r.

wtorek

900

102

 5LSa

historia

31.01.2024 r.

środa

1330

104

 

7LS

historia

31.01.2024 r.

środa

1330

104

 HARMONOGRAM EGZAMINNÓW POPRAWKOWYCH

ORAZ W TERMINIE DODATKOWYM

SZKOŁA ZAOCZNA

 

Semestr

Termin

Godzina

Przedmiot

Sala

 

1LZ

język polski

31.01.2024 r.

środa

1245

203

język angielski

31.01.2024 r.

środa

1145

108

historia

1.02.2024 r.

czwartek

1045

104

historia i teraźniejszość

31.01.2024 r.

środa

1500

104

matematyka

2.02.2024 r.

piątek

1530

103

fizyka

2.02.2024 r.

piątek

1530

103

biologia

30.01.2024 r.

wtorek

930

102

chemia

30.01.2024 r.

wtorek

930

102

geografia

4.02.2024 r.

niedziela

1215

105

biznes i zarządzanie

4.02.2024 r.

niedziela

1200

102

informatyka

2.02.2024 r.

piątek

1500

10

 3 LZ

język polski

2.02.2024 r.

piątek

1500

204

historia

31.01.2024 r.

środa

1500

104

fizyka

2.02.2024 r.

piątek

1530

103

geografia

4.02.2024 r.

niedziela

1215

105

matematyka (P, R)

1.02.2024 r.

czwartek

1300

109

 5 LZ

język polski

4.02.2024 r.

niedziela

1440

203

historia

31.01.2024 r.

środa

1500

104

Christmas in Britain

W dniu 15.12.2023 r. odbyła się impreza szkolna pt.: „Christmas in Britain” w Centrum. Z tej okazji została przygotowana prezentacja multimedialna dla słuchaczy ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – „Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Wielkiej Brytanii”, dekoracje promujące imprezę szkolną oraz słodki poczęstunek.

W czasie imprezy szkolnej przeprowadzone zostało bożonarodzeniowe domino – Christmas domino, zimowa krzyżówka – Winter crossword, układanki wyrazowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia oraz gry językowe.

Słuchacze w trakcie zajęć poznali tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w Wielkiej Brytanii oraz słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. W trakcie zajęć słuchacze słuchali bożonarodzeniowe piosenki w języku angielskim, wykonywali kartki świąteczne oraz pisali życzenia świąteczne w języku angielskim.

Na zakończenie zajęć zrobiono wystawkę kartek świątecznych wykonanych przez słuchaczy. Wszystkie konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Organizatorem imprezy była nauczycielka języka angielskiego w Centrum Dorota Czarnecka.

Świąteczna pomoc

Dnia 13.12.2023 r.  słuchacze semestru 8P wraz z wychowawcami z ramienia OHP wyruszyli z pomocą potrzebującym. W tym przedświątecznym okresie udali się do magazynów Caritasu Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej aby szykować paczki żywnościowe dla potrzebujących mieszkańców Koszalina.

Słuchacze chętnie wzięli się do pracy w efekcie czego powstało około 400 paczek.

Takie akcje uczą empatii, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka, jego sytuacji życiowej a także zwykłej ludzkiej życzliwości.

 

Komunikat– DEKLARACJE OSTATECZNE! Matura 2024

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2024 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2024 r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji, w odpowiednim miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

Słuchacz, który rezygnuje z przystąpienia do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do napisania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

MATURA 2024 – OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY!

Dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2024 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny. Na stronie internetowej OKE pod adresem:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,800,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

należy ustalić wysokość opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY. Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci mają dodatkowo obowiązek dostarczyć do dyrektora szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS

Dnia 7 grudnia br. słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z Panem Romanem Latoszyńskim edukatorem z ramienia Krajowego Centrum ds. AIDS.

Celem spotkania było upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki HIV/AIDS, przeciwdziałanie podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych, oraz promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów pt. „Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS”.

Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS i poszerzała realizowane w ramach zajęć treści dotyczące wiedzy o tym:

  • Co to jest HIV i AIDS?
  • Jak i gdzie skutecznie się badać?
  • Drogi zarażenia wirusem HIV
  • Bezpieczeństwo o własne zdrowie
  • Stopień zarażenia u kobiet i mężczyzn
  • Rodzaje chorób zagrażających życiu młodych ludzi

Konferencja oparta była na konstruktywnym dialogu pomiędzy prowadzącym, a uczestnikami. Pan Roman Latoszyński zadawał młodzieży pytania i odpowiadał na wątpliwości w oparciu o własne doświadczenia z pracy zawodowej. Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz poszerzyła wiedzę na temat AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Poruszono także kwestie tolerancji wobec osób będących nosicielami wirusa HIV.

Wspólny czas na lodowisku

W dniu 29.11.2023 r. wraz ze słuchaczami wybraliśmy się na lodowisko Alaska w Koszalinie. Młodzież doskonaliła swoje umiejętności jazdy na łyżwach. Było bardzo dużo zabawy i śmiechu. Wyjście było doskonałą okazją do szlifowania umiejętności jazdy na łyżwach, integracji grupy oraz okazją do wspólnego i aktywnego spędzania czasu. Wszystkim dopisywały dobre humory.

Piłsudski i jego czasy

Słuchacze szkoły uczestniczyli dziś w nietypowej lekcji historii. Odwiedzili Archiwum Państwowe w Koszalinie i obejrzeli wystawę „Piłsudski i jego czasy”. Pan Zbigniew Izraelski w bardzo ciekawy sposób przedstawił zgromadzone przez członków stowarzyszenia Perun eksponaty w skład których wchodzą dokumenty, książki i fotografie przedstawiające Polskę pod przywództwem marszałka Józefa Piłsudskiego.