Bardziej świadomi – bardziej bezpieczni

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica po raz kolejny uzyskało tytuł „Bezpiecznej Szkoły”. Tym razem wzięliśmy udział w programie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”, organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Zadaniem biorących udział w projekcie była realizacja wielu zadań, m.in.:
1. „Bezpieczeństwo w mojej szkole”.
2. „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni”.
3. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”.
4. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp.
5. „Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/regulaminu/podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
6. Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.
7. „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”

Podczas ich realizacji słuchacze wykazali się pomysłowością, odpowiedzialnością, a praca nad projektem sprawiła im wiele radości. Najwięcej emocji wywołało zagadnienie bezpieczeństwa w sieci i niepowtarzalne spotkanie z przedstawicielami Zastopuj.pl, którzy opowiadali o swych osobistych doświadczeniach, dotyczących uzależnień.

certyfikat_bezpieczna_szkola+

„Aż samo ciśnie się na klawiaturę…”

Tak, nie sposób o tym nie napisać.

Dziś, 4 maja 2016 r., ponad 280 tys. maturzystów przystąpiło do egzaminu maturalnego, w tym nasi słuchacze. O godzinie 9.00 rozpoczął się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. To ważny moment i niekoniecznie dlatego, że maturzyści zmagali się z językiem ojczystym. To po prostu pierwszy ich sprawdzian, a taki wzbudza najwięcej emocji.

Strach, niepewność, mętlik w głowie, tysiące wątpliwości, drżące dłonie i zimne poty, to tylko nieliczne odczucia naszych maturzystów. Były egzaminy próbne, które powinny ich przygotować do tego dnia, ale teoria to jedno, a rzeczywistość, to drugie, tym bardziej, że stawka jest znacznie wyższa.

I zaczęło się. Rozdano arkusze. Pierwszy przegląd i… przerażenie – „Lalka”. Większość jednak wertuje strony i szuka tematu rozprawki. Miłość? Cierpienie? Jedni stwierdzili, że temat łatwy, inni, że trudny. Opinii tyle, ilu zdających. Może interpretacja? Ale kto zna wiersz Zbigniewa Herberta „Dałem słowo”? Co robić? Jaką przyjąć strategię? Najpierw rozwiązać test, a potem pisać wypracowanie czy odwrotnie? Wielu zdających myśli: „Pustka. Zapomniałem wszystko, czego się uczyłem.” Jednak piszą. Nie poddają się. Strach paraliżuje, ale cel – jedyny w swoim rodzaju – przyszłość.

Tak, nasi maturzyści poznali dzisiaj smak strachu, który nie pozwala logicznie myśleć i działać. Poznali też jak go przełamać, by nadzieje i marzenia się spełniły.

Pierwsze koty za płoty. Jutro będzie lepiej, spokojniej.
Trzymamy kciuki.

Tekst maturzystki CKU w Koszalinie

Błękitny patrol w CKU

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Wiele osób liczy na to, że nigdy nie znajdą się w sytuacji kiedy będą musieli walczyć o czyjeś życie, ale to dość naiwne. O wiele rozsądniej jest nauczyć się jak postępować w takich sytuacjach, dlatego w dniu 27 kwietnia 2016 r. w naszej szkole słuchacze wzięli udział w bardzo ciekawych zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównym celem zajęć było nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia przeprowadzili ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie.
W pierwszej części spotkania ratownik opowiedział młodzieży kto i w jaki sposób może zostać ratownikiem. Następnie słuchacze zostali podzieleni na mniejsze grupy, gdzie każdy zespół wykonywał inne zadanie.

Wszystkie zadania były punktowane w celu wyłonienia najlepszej drużyny. I tak jedni rzucali linę do bojki symulując pomoc tonącemu, inni pod czujnym okiem ratownika wykonywali resuscytację na fantomach, a trzeci zespół grał w „familiadę”, gdzie musieli odpowiadać na pytania dotyczące, m.in. pomocy medycznej czy sprzętu ratowniczego. Zwycięska drużyna otrzymała drobne upominki.
Spotkanie to było nie tylko formą zabawy, ale też cennym doświadczeniem dla każdego uczestnika, gdyż wszyscy uświadomiliśmy sobie jak ważna jest szybka reakcja i prawidłowa interwencja w ratowaniu zdrowia i życia drugiego człowieka.

 

Nietypowa mennica – operator CNC artystą

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie działa nietypowa mennica.

Dzień otwarty
Zobacz „produkcję” okolicznościowych medali i spróbuj wygrać kilka z nich w konkursie dotyczącym jubileuszu Koszalina.

Zapraszamy do pracowni obrabiarek CNC w godzinach 10:00-12:00 w sobotę 21 maja 2016 r.

Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, czyli aktualnej formy nauczania osób dorosłych, pamiętają o zbliżających się obchodach 750 rocznicy Miasta Koszalina. Podczas zajęć programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie postanowiono wykorzystać wiedzę i umiejętności z tej dziedziny do wykonania okolicznościowych medali z herbami miasta. Rewers medalu to udostępniona przez Urząd Miasta pieczęć, zaprojektowana przez panią Aleksandrę Gołdyn-Witkowską. Nawiązuje ona do pierwszej pieczęci miasta z wizerunkiem biskupa kamieńskigo Hermana von Gleichen, który 23 maja 1266 roku nadał Koszalinowi prawa miejskie.

Zobacz medale 360 stopni:
http://dokumenty.ckukoszalin.edu.pl/cwiczenia/medale/

W TVP3 Szczecin nadano materiał o naszej nietypowej mennicy. Zobacz kronikę (ustaw suwak czasu na 12:43):

Słuchacze wykorzystali grafikę pieczęci do zaprogramowania obróbki medali. Dobrali i ustawili narzędzia skrawające oraz parametry ich pracy. Ustalili sposób mocowania półfabrykatu i nietypowa mennica zaczęła limitowaną produkcję.

Na awersach medali wykonano trzy kolejne koszalińskie herby: z głową św. Jana Chrzciciela, znakiem wendy, oraz z księciem Bogusławem II na koniu.

Słuchacze tych kursów, uczący się zawodu operatora obrabiarek skrawających, mają ułatwiony start zawodowy – na naszym rynku pracy fachowcy w tej dziedzinie są ciągle poszukiwani przez pracodawców.

Dokumentacja fotograficzna wykonana została przez słuchaczy kształcących się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie w zawodzie fotograf w kwalifikacji rejestracja i obróbka obrazu.

CKU na Edu Day i XVI Powiatowych Targach Zawodoznawczych 2016

05.04.2016 r. w II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie już po raz drugi odbyły się targi edukacyjne Edu Day 2016.

Wystawę obejrzeli maturzyści, tegoroczni absolwenci i uczniowie przedostatnich klas szkół średnich chcący poszerzyć swoją wiedzę o rynku szkół, w których mogliby kształcić się po zdobyciu wykształcenia średniego oraz studenci, którzy myślą o zmianie kierunku lub rozpoczęciu kolejnego fakultetu.

Zaprezentowało się na nich ponad 30 wystawców z całej Polski, m.in. bydgoski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, gdyńska i szczecińska Akademia Morska, warszawska Szkoła Wyższa Handlowa, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Koszalińska, a wśród nich CKU w Koszalinie.

Przedstawiliśmy szeroką ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych i Szkoły Policealnej, w tym nowe kierunki: opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa i technik usług kosmetycznych. Zwiedzający mogli obejrzeć filmy i prezentacje dotyczące zawodów kształconych w CKU w Koszalinie oraz podziwiać zdjęcia z wystawy „Jestem fotografem”.

Z kolei 06.04.2016 r. w tym samym miejscu odbyły się XVI Powiatowe Targi Zawodoznawcze.

Uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych z Koszalina i powiatu oraz ich rodzice mogli zapoznać
się z ofertą edukacyjną i zasadami naboru do szkół ponadgimnazjalnych w naszym regionie. Wystawcami były też placówki kształcenia ustawicznego, w tym CKU w Koszalinie, pozaszkolnego oraz instytucje rynku pracy.

Nasze stoisko wzbudziło duże zainteresowanie, a to dzięki przygotowanemu mini studiu fotograficznemu, w którym każdy chętny mógł pozować do zdjęcia wykonywanego przez profesjonalistki, absolwentki kwalifikacyjnego kursu zawodowego FOTOGRAF – Paulinę Karpińską i Martę Sekułę. Dodatkową atrakcją była możliwość obserwowania procesu obróbki cyfrowej wykonanej fotografii.

Centrum Kształcenia Ustawicznego na 14. Środkowopomorskich Targach Pracy

Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprezentowało dzisiaj swoją ofertę edukacyjną na 14. Środkowopomorskich Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej. Nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem osób szukających możliwości uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych czy uzupełnienia wykształcenia.

Szybki postęp technologiczny, wzrastające ambicje, a także potrzeba zdobywania nowych umiejętności nadają szkołom dla dorosłych coraz wyższą rangę. Kształcenie ustawiczne daje niezależność, stabilizację zawodową, lepszą pozycję na rynku pracy. Im wyższe mamy wykształcenie, tym wyższe osiągamy zarobki, a tym samym wzrasta nasz standard życia i poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy nasi rozmówcy byli tego samego zdania.

Wernisaż fotografii w Galerii N

Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw.Albert Einstein

Kolejne święto słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego FOTOGRAF i ich wykładowców! Wernisaż fotografii tym razem odbył się w Galerii N przy ul. Ruszczyca 14 w Koszalinie. Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie!

Wystawę można oglądać do 23 marca 2016 r.

Zapraszamy!

Wizyta w Straży Pożarnej

W dniu 19.02.2016 r. słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych wraz z pedagogiem szkolnym Martą Sekułą oraz opiekunem OHP Moniką Szopińską odwiedzili Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

Po przybyciu młodzież przywitał aspirant Artur Machnicki, który opowiedział czym zajmują się strażacy, w jakich sytuacjach należy ich wzywać. Młodzież była zaskoczona jak szeroki jest zakres działań straży, bo to nie tylko pożary, ale także ratownictwo medyczne, chemiczne czy działania w czasie powodzi i trudnych warunków atmosferycznych.

Słuchacze byli ciekawi jakie warunki należy spełnić, aby móc starać się o pracę w straży. Następnie pan Artur oprowadził nas po centrum dowodzenia, gdzie odbierane są zgłoszenia o pożarach lub wypadkach. Uczulił młodzież, aby nie robiła sobie żartów wzywając bezpodstawnie straż, gdyż w tym czasie ktoś inny może naprawdę potrzebować pomocy.

Dużo radości naszym słuchaczom sprawiła możliwość zobaczenia sprzętu gaśniczo-ratunkowego, który każdy mógł zobaczyć i dotknąć. Chłopcy mieli okazję sprawdzić, ile trzeba mieć siły, aby operować np. nożycami do metalu. Dzięki wizycie młodzież uświadomiła sobie jak ciężka i odpowiedzialna jest praca strażaka oraz utrwaliła sobie zasady prawidłowego zachowania się podczas pożaru.

Wspaniała przygoda z fotografią zakończona państwowym egzaminem

W 2014 r. zapisali się na kwalifikacyjny kurs zawodowy fotograf (kwalifikacja A.20. Rejestracja i obróbka obrazu), aby nie tylko zdobyć zawód, ale by realizować pasje i marzenia, udoskonalić swój amatorski warsztat. Szlify zdobywali w pracowni komputerowej czy ciemni. Robili zdjęcia aparatami cyfrowymi i analogowymi w studiu fotograficznym, plenerze. Potem były świadectwa, wernisaż, wystawa „Jestem fotografem”. To 3 semestry, których nigdy nie zapomną, bo jak zgodnie podkreślają, nauka po raz pierwszy nie była dla nich obowiązkiem, ale hobby, a możliwość obcowania z osobami „zakręconymi na punkcie fotografii” (nie wyłączając wykładowców) – największym przeżyciem.

Wielu uczestników kursu zdecydowało się przystąpić do egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje zawodowe. 14 stycznia zdawali egzamin pisemny, a w dniach 20-22 stycznia – egzamin praktyczny. Te drugi budził najwięcej emocji.

Egzamin praktyczny zdaje się na odpowiednio przygotowanym i wyposażonym stanowisku egzaminacyjnym. Zdający losuje miejsce przy komputerze i stanowisko do robienia zdjęć. Jego zadaniem jest wykonanie zdjęcia danego przedmiotu i obrobienie go zgodnie z makietą i wytycznymi zawartymi w arkuszu egzaminacyjnym, a na koniec –wydrukowanie makiety.

Zapewne poradzili sobie świetnie, bo nie ma nic przyjemniejszego, jak robienie tego, co się lubi, nawet jeśli jest to egzamin państwowy.

Trzymamy kciuki za naszych fotografów i jak oni, niecierpliwie oczekujemy wyników.

Zbiórka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

W czwartek 17 grudnia zakończyliśmy zbiórkę na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie. Nasi słuchacze okazali wielkie serce przynosząc koce, kołdry, poduszki, czyli to, czego najbardziej teraz zwierzaki potrzebują. Kupiliśmy też nowe smycze i obroże, a wszystko zawieźliśmy wczoraj do siedziby na ulicę Mieszka I 55. Schronisko bardzo często odwiedzają nasze wolontariuszki, wyprowadzając psy na spacer, ale też wykonując różne prace porządkowe.