Święto Ludzi Pracy

Święto Ludzi Pracy przypada na 1 maja. Obchodzi się je od 1889 roku. Ustanowiła je II Międzynarodówka, czyli międzynarodowe
stowarzyszenie partii i organizacji socjalistycznych. Święto
Pracy upamiętnia wydarzenie, jakie miało miejsce w Chicago,
w 1886 r. Chodzi o strajk pracowników, którzy domagali się 8-
godzinnego dnia pracy.
W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950.