Sekretariat słuchaczy

ul. Jana Pawła II 17
75-452 Koszalin
tel. 94 345 18 22 wewnętrzny 38
tel. 94 345 30 60
kom. 798 192 902

Starszy referent ds. słuchaczy – Mariola Bublińska
e-mail: sekretariatsluchaczy@ckukoszalin.edu.pl

Specjalista ds. kadr – Anna Romanowicz
e-mail: kadrycku@gmail.com

Godziny pracy sekretariatów

W czasie wakacji (od 21 czerwca do 20 sierpnia) sekretariat czynny
poniedziałek – piątek
7:00 – 15:00
Od 21 sierpnia sekretariat czynny
poniedziałek – piątek
8:00 – 16:00
 
Dzień Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Policealne,
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Mariola Bublińska
Szkoła Podstawowa
Anna Romanowicz
Poniedziałek 8:00 – 16:00 nieczynne
Wtorek 8:00 – 16:00 nieczynne
Środa 8:00 – 16:00 10:30 – 15:30
Czwartek 8:00 – 16:00 nieczynne
Piątek 8:00 – 16:00 10:30 – 15:30
Sobota nieczynne nieczynne

Wzory dokumentów do pobrania:

Strona tytułowa pracy kontrolnej
Podanie o dodatkowy termin złożenia pracy kontrolnej
Podanie o dodatkowy termin egzaminu
Podanie o powtarzanie semestru
Podanie o zwolnienie z poszczególnych efektów kształcenia zawodowego
Podanie – treść do samodzielnego uzupełnienia
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Upoważnienie do odbioru duplikatu świadectwa

Wnioski o przyjęcia do szkoły:

Wniosek do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
Wniosek do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych (nieletni)
Wniosek do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Wniosek do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (nieletni)
Wniosek do Szkoły Branżowej II Stopnia
Wniosek do Szkoły Policealnej nr 5
Wniosek na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy