Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

Forma

Szkoła Policealna, KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

SPO.01 – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

osoba, która ukończy szkołę i zda państwowy egzamin zawodowy organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, otrzymuje dyplom zawodowy ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

Cele kształcenia

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej:

1)planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;

2)świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;

3)wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej;

4)udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.

Efekty kształcenia

SPO.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

SPO.01.2. Podstawy pomocy społecznej

SPO.01.3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo- wspierających osobie niepełnosprawnej

SPO.01.4. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego

SPO.01.5. Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej

SPO.01.6. Język obcy zawodowy

SPO.01.7. Kompetencje personalne i społeczne

SPO.01.8. Organizacja pracy małych zespołów

Wykaz przedmiotów kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy psychologii

Elementy pracy socjalnej

Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Język obcy zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :

Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością

Trening umiejętności i kompetencji społecznych

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami

Praktyka zawodowa