Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Magazynier-logistyk

Magazynier-logistyk 432106

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

SPL.01. Obsługa magazynów

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji SPL.01., a po zdaniu egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów – świadectwo potwierdzające kwalifikację

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

 

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

absolwent KKZ w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego

Nauka

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczymy Cię obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.
Umiejętności zawodowe

Magazynier-logistyk:

 • przyjmuje i wydaje towary z magazynu,
 • przechowuje towary w magazynie,
 • ponosi odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie,
 • prowadzi dokumentację magazynową,
 • obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzenie logistyczne i dystrybucję,
 • organizuje procesy przedprodukcyjne.

Zatrudnienie

 • magazyny;
 • centra logistyczne;
 • terminale kontenerowe;
 • centra dystrybucyjne;
 • firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.