Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik reklamy

TECHNIK REKLAMY 333907

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik reklamy otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach PGF.07. i PGF.08., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacjach PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego i PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK REKLAMY

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

Technik reklamy może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych.

W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.

Agencje reklamy różnią się w proponowanych przez siebie ofertach. Wszystkie łączy jedynie to, że głównym celem ich pracy jest jak najkorzystniejsze sprzedanie towarów lub usług dla jak najszerszej ilości potencjalnych klientów. Najbardziej renomowane firmy oferują kompleksowe kampanie promocyjne czy reklamowe, czyli same podsuwają pomysł na reklamę.

Pracując w agencji, technik organizacji reklamy może być zatrudniony jako:

  • kierownik zlecenia (account executive) – osoba odpowiedzialna za całościowy przebieg kampanii lub promocji
  • pracownik działu kreacji (copywriter) – pracownik tworzący hasła i slogany reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty graficzne plakatów i folderów itp.
  • pracownik działu mediów (media planner) – osoba wybierająca najlepsze, jej zdaniem, środki przekazu do przenoszenia treści reklamy.

Technik organizacji reklamy pracuje zarówno w biurze, jak i poza nim. Spotkania z klientami zajmują dużo czasu i nie zawsze muszą odbywać się w biurze. Niejednokrotnie w trakcie pracy trzeba odbyć nawet daleką podróż, jeśli wymaga tego interes klienta. Praca w plenerze lub studio ma z kolei miejsce w przypadku realizacji reklamówek telewizyjnych lub radiowych oraz złożonych sesji zdjęciowych. Jedynie pracownicy działu kreacji i mediów spędzają większość czasu w biurach. Osoba wykonująca ten zawód współpracuje z wieloma specjalistami z różnych dziedzin i zawodów.

Najczęstszymi współpracownikami są:

  • plastycy
  • reżyserzy
  • muzycy
  • badacze rynku
  • autorzy tekstów reklamowych

Podstawowym wymogiem do pracy w zawodzie jest łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Nie mniej ważny jest upór i cierpliwość w działaniu. Pod żadnym pozorem nie można okazywać niezadowolenia czy znużenia pracą w obecności klienta. Zdolność racjonalnego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji są dodatkowym plusem, potwierdzającym przydatność do pracy w zawodzie. Jest to szczególnie ważne podczas negocjacji lub prezentacji wykonanej już pracy. Wymagana jest też znajomość co najmniej jednego języka obcego, z naciskiem na angielski, istotna jest umiejętność posługiwania się komputerem, plusem może być prawo jazdy. Warto inwestować w swoje umiejętności, bo choć polski rynek reklamy nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, to wszystko wskazuje na to, że jest to rozwojowa dziedzina działalności.