Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik architektury krajobrazu

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik architektury krajobrazu otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach OGR.03. i OGR.04., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu i OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie absolwenta do pracy w biurach projektowych i pracowniach architektonicznych, w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, urzędach i placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Technik architektury krajobrazu powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie i kształtowanie krajobrazu:

  • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,
  • projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
  • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach…),
  • prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.